Vogelbescherming Nederland

Vogelbescherming Nederland komt op voor in het wild levende vogels en hun leefgebieden. In Nederland en wereldwijd. Samen met mensen die bescherming van vogels en natuur belangrijk vinden.

Vogelbescherming vindt het belangrijk dat kinderen kennismaken met de vogels om hen heen. Speciaal voor het (basis)onderwijs, de buitenschoolse of de vroeg- of voorschoolse educatie ontwikkeld Vogelbescherming uitdagend en interactief lesmateriaal zoals Beleef de Lente Junior en de Tuinvogeltelling voor Scholen. De uitgangspunten van het educatieve materiaal zijn de kerndoelen, waarbij beleving en ervaren van vogels centraal staat. Het lesmateriaal is ideaal om in de natuurlessen te gebruiken.

Meer informatie over Vogelbescherming Nederland: www.vogelbescherming.nl

Meer informatie over het educatieaanbod van Vogelbescherming Nederland: www.vogelbescherming.nl/ik__vogels_/educatie