Bron: http://www.straatbijbel.nl/persinfo

De Torrie van Mattie

Opdrachtnr Demodocent03

Jongeren lezen liever een bijbel in straattaal.

Maria was uitgehuwelijkt aan een kill die Jozef ’Jowie’ Davids heette. Maar ze bleek ineens pregno te zijn. Jowie kwam erachter en was omin depressed, want hij dacht dat ze met een ander gebald had. ’Deze zinnen staan in de 'De Torrie van Mattie', een bijbel in straattaal. Pastor Daniel de Wolf is de schrijver.

 • Datum 
 • Opdrachtnr Demodocent03
 • Leerjaar 4
 • Niveau vmbo gt
 • Categorie lezen, kijken en luisteren
 • Tijdsduur 15-30 min
 • Werkvorm individueel
 • Meijerink 2F
Print
faeac09c-98bc-4a41-aabe-480c527068ec
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Details voor de docent

Leerdoelen zijn:   

 • Leerlingen herkennen informatieopbouw van informatieve websites.
 • Leerlingen kunnen snel informatie vinden in complexe informatiebronnen.
 • Leerlingen kunnen informatieve teksten lezen zoals het alledaagse nieuws. 
 • Leerlingen begrijpen de hoofdpunten van (gesproken) nieuwsberichten.

De opdracht

Bekijk de informatie over het boek 'De Torrie van Mattie'. 

A Over de Bijbel.

B Over de vraag 'Vind je de Torrie dope?'

C Over straattaal.

D Over de schrijver van de Torrie van Mattie.

A Het verhaal van een vriend.

B De geboorte van Jezus.

C De verhalen van Mat.

D De Bijbel in straattaal.

Als de straattaalwoorden niet herkent, kijk dan in het straattaalwoordenboek.

A informeren

B overtuigen

C amuseren

D activeren.

A Een beknopte samenvatting geven.

B De centrale vraag stellen.

C De mening van de auteur geven.

D De aanleiding noemen.

A Alle jongeren.

B Alle katholieken.

C Bijbellezers die straattaal begrijpen.

D Jongeren van de straat.

A vormt een opsomming met de eerste zin.

B vormt een aanvulling op de eerste zin.

C vormt een tegenstelling met de eerste zin.

D geeft een voorbeeld bij de eerste zin.

Hieronder staan drie uitspraken over de schrijver van deze tekst. Geef aan of de uitspraken juist of onjuist zijn.

Reacties