http://www.shutterstock.com/pic.mhtml?id=56280433&src=id

What do you have to say about this?

Opdrachtnr demodocent09

Now you can give your opinion on a subject!

In Engeland zijn in de afgelopen tijd dingen gebeurd waar veel discussie over is. Jij hebt ook een mening en die mag je nu laten horen.

 • Datum 01/07/2013
 • Opdrachtnr demodocent09
 • Leerjaar 4
 • Niveau HAVO
 • Categorie spreken
 • Tijdsduur 30-60 min
 • Werkvorm individueel, tweetal, groepje
 • ERK B2
Print
7873766a-861c-4dd3-a66e-3d18e795587c
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
Download antwoorden

Details voor de docent

Leerdoelen

De leerlingen:

 • leren een discussie te onderbreken en over te nemen bij een alledaags onderwerp.
 • leren hun mening over alledaagse onderwerpen te verwoorden.

Voor de beste leerlingen

De opdracht kan ook gebruikt worden voor het opstellen van YouTube-video's waarin de leerlingen hun video response geven op de aangeboden artikelen uit de Guardian. 

Opdracht zonder digibord aanbieden

De tweede pagina van deze opdracht is een voorbereidingsformulier dat de leerlingen kunnen gebruiken voor deze opdracht. U kunt er in dat geval voor kiezen alleen de artikelen af te drukken en stap 3 te laten vervallen of anders aan te bieden.

Heeft u deze opdracht gebruikt? Wij horen graag wat u ervan vond. Laat een reactie achter via de groene knop helemaal onderaan deze pagina.

De opdracht

De Engelse samenleving staat onder druk van verschillende kanten. Problemen, die we ook in ons land kennen, moeten opgelost worden.

In deze opdracht ga je je mening vormen en geven over één van de drie gegeven onderwerpen. Dit gebeurt in vier stappen: 

 1. Kies het onderwerp.
 2. Lees het bijbehorende (korte) krantenartikel en zoek de belangrijkste woorden en argumenten voor (of tegen) het onderwerp eruit. 
 3. Bereid je voor door een aantal standaardzinnetjes voor in discussies te leren.
 4. Ten slotte ga je in twee- tot viertallen de discussie voeren.

 

STAP 1

Kies één van de volgende onderwerpen en bepaal je standpunt. 
Je mag ook zelf een standpunt innemen dat bij het onderwerp past. 

Onderwerp 1: Dangerous Dogs.

In Engeland komen bijna elke maand mensen om het leven door gevaarlijke honden. Vaak gaat het om (heel) jonge kinderen die doodgebeten worden door valse honden, maar nu om een oudere man. Wat zou de overheid aan gevaarlijke honden moeten doen?

Standpunt 1: "All dogs should be tested every year so that dangerous dogs can be exterminated."

Standpunt 2: "Dangerous dogs should not be exterminated, but retrained by professionals." 

Lees hier het artikel over Dangerous Dogs.

Onderwerp 2: Political Charity?

Naar aanleiding van de terroristische aanslag op een soldaat in Londen wil de extreem-rechtse beweging English Defence League geld inzamelen voor het goede doel Help for Heroes. Help for Heroes wil deze donatie niet aannemen van deze beweging omdat het naar eigen zeggen niet aan bepaalde politieke partijen verbonden wil worden. Moet een goed doel zich druk maken om de achtergrond van een donatie?

Standpunt 1: "Charities should remain politically neutral at all times."

Standpunt 2: "Charities shouldn't upset donors because they need all the donations they can get."

Lees hier het artikel over Political Charity?

Onderwerp 3: Tiger Terror.

Een dierenverzorgster is doodgebeten door een tijger toen ze het hok van het dier verschoonde. Hoe de tijger bij haar in dezelfde ruimte is gekomen is onduidelijk. De vraag is nu: Moet de tijger nu afgemaakt worden?

Standpunt 1: "The tiger that killed Sarah McClay should be killed because it's too dangerous for humans."

Standpunt 2: "If anything, this drama shows uswe should be more responsible when dealing with predators."

Lees hier het artikel over Tiger Terror.

Dangerous Dogs.

Political Charity?

Tiger Terror.

STAP 2

Lees het artikel en neem 10-15 minuten om de belangrijkste woorden en handige zinnetjes uit het artikel op te zoeken.
Denk aan woorden en zinnen die bij het onderwerp horen en die bij je standpunt passen.
Schrijf ze hieronder op, of op de hand-out die je docent je geeft.

STAP 3

Hieronder staan twintig standaardzinnetjes die je in een discussie kunt gebruiken om je mening te geven, te zeggen dat je het niet met iemand eens bent, het gesprek over te nemen of iemand om een mening te vragen. De vertalingen staan in onderstaande tabel. 

Zet de letter met de juiste vertaling achter de Engelse zinnetjes.

a Heb jij daar een mening over?

b Mag ik hier iets aan toevoegen?

c Het is (over)duidelijk dat ... / het ligt voor de hand dat ...

d Mag ik je/u (even) onderbreken?

e Het spijt me dat ik je/u onderbreek,

f (Nee.) Dat klopt niet. / Dat is niet juist.

g Ik ben het niet mee eens.

h Pardon/Sorry, …

i Ik denk (niet) dat ...

j (Sorry, maar) ik ben het er niet mee eens.

k Ik denk het niet.

l Volgens mij … / Mijn mening is ….

m Ik geloof (niet) (dat) ...

n Wat denk jij?

o Ik vind dat ...

p Wat is jouw mening?

q Ik wil u/je niet onderbreken, maar …

r Wat vind jij daarvan?

s Ja, maar …

t Wat zijn jouw ideeën?

A Je mening geven:

B Om meningen vragen:

C Onderbreken:

Ergens niet mee eens zijn:

STAP 4

Zoek klasgenoten die hetzelfde onderwerp hebben gekozen en maak groepjes van twee tot vier mensen.
Spreek af wie begint en voer de discussie in het Engels. Gebruik eventueel je aantekeningen en probeer zoveel mogelijk zinnetjes uit stap 3 te gebruiken.
Na 7-10 minuten bespreek je met elkaar hoe het gegaan is en geef je elkaar tips om te verbeteren. 

Einde opdracht.

Reacties