Hoofdstuk 14: Onderverdelen

In paragraaf 7.1 is uitgebreid ingegaan op de wenselijkheid van het maken van een bouwplan voor je een stuk gaat schrijven of bronnen gaat  samenvatten. Vanzelfsprekend is de kwaliteit van het bouwplan voor een groot deel bepalend voor de kwaliteit van het eindproduct. Het is daarom zinvol te kijken naar de regels die gelden voor het maken van onderverdelingen.
Om te komen tot een onderverdeling (een bouwplan) kun je meestal het best categoriserend te werk gaan. De eerste paragraaf beschrijft deze verdelingsmethode. De meeste aandacht gaat daarbij uit naar de eisen die aan een categorisering worden gesteld.

Classificeren is het onderwerp van de tweede paragraaf. Deze  verdelingsmethode is doorgaans niet aan te raden, maar is soms onvermijdelijk. De maatstaven voor een goede classificatie wijken niet af van die voor een categorisering. De nadruk wordt in deze paragraaf gelegd op het verschil in werkwijze met categoriseren.