Hoofdstuk 12: Argumenteren

Wie argumenteert (redeneert), probeert een stelling (mening) voor anderen aannemelijk te maken door middel van argumenten (redenen).

De stelling is de conclusie die wordt getrokken uit andere gegevens (de premissen). De bedoeling van dit hoofdstuk is dat je leert hoe je de kwaliteit van redeneringen kunt beoordelen.

Er zijn twee soorten redeneringen: inductieve en deductieve. Eerst zal kort worden ingegaan op inductie; vervolgens op deductie. Het hoofdstuk wordt afgerond met een geïntegreerde oefening. Daarbij beoordeel je de kwaliteit van zowel inductieve als deductieve redeneringen.