Hoofdstuk 7, 8: Van bouwplan naar teksteenheden en inleiding

In dit hoofdstuk wordt eerst ingegaan op het waarom en hoe van een bouwplan.

Het zal duidelijk worden dat het ordenende denkwerk dat voorafgaat aan het schrijven zeker vruchten afwerpt. Vervolgens wordt geïllustreerd hoe de hoofdstuk- en paragraafindeling vrijwel moeiteloos af te leiden is uit datzelfde bouwplan. Zo zijn de thematitels letterlijk
in het bouwplan te vinden. De laatste paragraaf besteedt aandacht aan de alinea. De belangrijkste vraag die daarbij aan bod komt, is wanneer je met een nieuwe alinea moet beginnen. In de praktijk is het namelijk zo dat nogal wat mensen veel te lange of juist veel te korte alinea’s schrijven.