Inleiding

De stijl waarin de tekst is gegoten, bepaalt voor een belangrijk deel hoe aantrekkelijk je schrijfproduct voor anderen is. Sommigen zeggen: ‘Stijl is toch een kwestie van smaak, en over smaak valt niet te twisten.’

Desondanks zal iedereen de volgende zin stilistisch onaantrekkelijk vinden:
● Niettegenstaande het niet te ontkennen feit dat men in het algemeen weet dat weinig fysieke inspanning, gecombineerd met een overdreven te noemen hang naar alles wat veel vetten bevat en slechts een gering aantal mineralen en vitaminen – om nog maar te zwijgen van de mijns inziens onbegrijpelijke hang naar genotmiddelen, zoals alcoholische drank, rook en koffie – bepaald niet bevorderlijk is voor een goede gezondheid, volhardt men in het algemeen in deze gewoonten.

Gebruik makend van de stijlregels die in dit deel aan bod komen, kan deze haast onbegrijpelijke en gekunstelde zin als volgt worden herschreven:
● Mensen weten doorgaans wel degelijk dat weinig bewegen en tegelijkertijd ongezond (veel) eten, roken en drinken niet lang goed kan gaan. Toch veranderen de meesten dat gedrag niet.

Het lijkt soms wel of schrijvers hun stijl aanwenden om de lezer te overtuigen van hun eigen taalvirtuositeit. De bedoeling van een zakelijke tekst is echter heel eenvoudig: het zo doelmatig en prettig mogelijk overbrengen van een boodschap. De stijl moet de toegang tot de inhoud (de boodschap) vergemakkelijken.

In drie hoofdstukken wordt nu uitgebreid ingegaan op de technieken waarmee je een effectieve zakelijke stijl kunt hanteren.