Hoofdstuk 9, 10, 11: Duidelijkheid, variatie en overige stijladviezen

Van alle stijleisen is duidelijkheid de belangrijkste. Wie onduidelijk formuleert, brengt de boodschap niet of slechts voor een gedeelte over. Er zijn vijf technieken om te zorgen voor duidelijkheid.

Een tekst met weinig variatie zal op de lezer vrij monotoon overkomen. Om te voorkomen dat de tekst saai wordt, is het raadzaam te zorgen voor voldoende afwisseling op het niveau van het woord, de zinsbouw en de zinslengte.

Bij stijl staan nog drie aspecten centraal: bondigheid, stijlvastheid en persoonlijk taalgebruik.