Hoofdstuk 4: Zinsbouw

In dit hoofdstuk staat de zinsbouw centraal.

Bij het bepalen van de  correctheid van de zinsbouw zijn de volgende twee vragen van belang.

Hoe is de samenhang tussen de onderdelen van de zin?
Zo zijn deze zinnen absoluut ongrammaticaal:
- Verschillende bedrijven heeft atv ingevoerd.
(Foutief: onderwerp en persoonsvorm stemmen niet overeen in getal.)
- Gisteren was ik nog ziek, maar vandaag beter.
(Foutief: ‘was’ past niet bij de tijd van het tweede deel van de zin.)

Hoe is de woordvolgorde in de zin?
Ook deze zinnen zijn duidelijk niet correct:
- Vorige week ik heb drie tentamens gehaald.
(Foutief: de persoonsvorm staat op de verkeerde plaats.)
- Mijn ouders zijn nog nooit geweest in het buitenland.
(Foutief: de plaatsbepaling mag hier niet aan het einde van de zin staan.)

 

Bovenstaande zinnen leveren in de praktijk geen problemen op. Helaas is er echter een aantal constructies waarbij het wel vaak misgaat. Hierbij gaat het om vier soorten problemen:
- Bepalen van het enkel- of meervoudige karakter van het onderwerp
- Verbinden van zinnen
- Maken van samengestelde bijzinnen
- Samentrekking tussen zinnen.

Opdrachten Hoofdstuk 4 Zinsbouw

Antwoorden Hoofdstuk 4 Zinsbouw