Hoofdstuk 1: Spelling

Wat is spelling eigenlijk? De spelling van een taal bestaat uit de regels waarmee klanken en klankenreeksen worden omgezet in lettertekens.

Een voorbeeld van een spellingprobleem is de vraag of je ‘studentenkamer’ of ‘studentekamer’ moet schrijven. Het is overigens ‘studentenkamer’.
Een veelgehoorde klacht over de Nederlandse spelling is dat die zo moeilijk is. Waarom schrijf je niet gewoon ‘zoals je het zegt’? Toegegeven: de Nederlandse spelling is soms gekunsteld en best moeilijk. Het is echter goed te beseffen dat onze spelling juist door die gekunsteldheid ook informatiever is dan gesproken tekst. Vergelijk hiervoor de volgende zinnen:
- De meeste functioneren goed. (de meeste dingen, dieren)
- De meesten functioneren goed. (de meeste mensen)
- Dhr. Jansma vindt je al snel aardig. (Jansma vindt iets van jou)
- Dhr. Jansma vind je al snel aardig. (Jij vindt iets van Jansma)
In dit hoofdstuk worden de meest voorkomende spellingproblemen  behandeld. De regels zijn conform de voorschriften van de meest recente uitgave van Het groene boekje (Woordenlijst Nederlandse taal, oktober 2005).

Opdrachten Hoofdstuk 1 spelling

Antwoorden Hoofdstuk 1 spelling