Algemeen

De opbouw van het boek

Van woord tot tekst bestaat uit zes delen.

Het eerste deel gaat over correct formuleren. Hierbij komen bijvoorbeeld spelling, interpunctie en zinsbouw aan bod.

Het tweede deel gaat in op structuur, ofwel samenhang in de tekst. Er wordt onder andere uitgebreid stilgestaan bij het nut van een bouwplan en verbandaanduidende woorden.

Het schrijven in een prettig leesbare stijl is het onderwerp van het derde deel. De meeste nadruk zal komen te liggen op tips voor duidelijk formuleren.

Het vierde deel behandelt de inhoud van de zakelijke tekst. De deelthema’s zijn hier argumenteren, definiëren en het maken van onderverdelingen (categoriseren en classificeren). Het gaat hierbij om analytische vaardigheden. 

Het vijfde deel gaat uitvoerig in op drie veelvoorkomende tekstsoorten, namelijk de zakelijke brief (met nadruk op de sollicitatiebrief), het onderzoeksverslag (de scriptie) en notulen.

In het laatste deel staat het samenvatten van zakelijke teksten centraal, met uitgebreide opdrachten. De antwoorden bij de opdrachten en oefeningen zijn achterin het boek te vinden.

De doelgroepen

Van woord tot tekst is primair bedoeld voor studenten in de propedeutische fase van het hoger onderwijs. Kortom: voor eerstejaars hbo’ers en universitaire studenten. De moeilijkheidsgraad van de opdrachten en de onderwerpkeuze zijn in eerste instantie op hen gericht. Ook voor leerlingen in de laatste klassen van het mbo, havo of vwo is de methode in grote lijnen bruikbaar. Wel zullen enkele thema’s minder relevant zijn, en zullen de opdrachten soms als pittig worden ervaren. Ten slotte is het boek zeker zinvol voor iedereen die een middelbare of hogere opleiding heeft afgerond, en de taalkennis wil opfrissen.