Van woord tot tekst 7e druk

Van woord tot tekst is vooral een praktisch handboek. Voorop staat dat de gebruiker op een doelmatige manier de vaardigheid in het schrijven en lezen van zakelijke teksten vergroot.

Dit praktische karakter heeft drie aspecten.
In de eerste plaats worden alleen onderwerpen behandeld waarvan de praktijk heeft uitgewezen dat ze werkelijk problematisch zijn. Nooit wordt dus ingegaan op taalkundige kwesties die theoretisch interessant zijn, maar in de schrijf- en leespraktijk geen problemen opleveren.
Bovendien wordt er geen theoretisch-taalkundige voorkennis verondersteld bij de lezer. De theorie staat altijd direct in relatie tot een praktisch probleem. Grammaticale begrippen worden daarbij consequent uitgelegd.
Ten slotte wordt elk thematisch onderdeel van het boek afgerond met een uitgebreide oefening.

De antwoorden bij deze vragen zijn achter in het boek opgenomen. Op deze wijze is Van woord tot tekst niet alleen voor lessituaties geschikt, maar zeker ook voor zelfstudie.

Op deze website kan degene die dat wil nog meer opdrachten met antwoorden vinden die aansluiten bij de behandelde stof.

 

Het boek Van woord tot tekst kun je bestellen bij de (online) boekwinkel. Meer informatie en bestellen, zie de online catalogus.