Industriële automatiseringstechnieken 2e druk

 

 

Deze herziene uitgave behandelt de industriële automatiseringstechnieken voor met name de HBO-engineeringopleidingen Werktuigbouwkunde en Elektrotechniek en daaraan gerelateerde opleidingen, zoals Autotechniek, Luchtvaarttechniek, Scheepvaarttechniek en Industriële Automatiseringstechniek en voor iedereen die (delen van) de automatiseringstechniek zelfstandig wil bestuderen.

De herziening van het boek betreft enerzijds een actualisering van de inhoud en anderzijds een logischer opbouw van de onderwerpen.

De automatiseringstechnieken worden in de volgende vormen aan de orde gesteld:

1. Fundamentele automatiseringstechniek:

Pneumatiek, hydrauliek en elektrische aandrijftechniek, hoofdschakelelementen, signalen, signaalgevers en sensoren, actuatoren, timers, counters, geheugens, besturingsalgebra, besturingsformules, combinatorische- en volgordebesturingen, pneumatische, elektrische en logische schema’s, etc.

2. Toegepaste automatiseringstechniek:

  • PLC- en PC-technieken: hardware, directe programmering en programmeringen volgens. IEC 61131-3, Instruction List, ladderdiagrammen, Function Block Diagram, SFC’s, programmeeromgeving CodeSys.
  • identificatiesystemen (mechanisch, optisch, vision, radiofrequentie);
  • transport- en handlingsystemen;
  • netwerken (met PC, PLC’s, sensoren, actuatoren en bustechnologie);
  • robotica: hardware, configuratie, aandrijving, programmering, beveiliging en bedrijf;
  • flexibele productie automatiseringstechniek (FPA).

Naast de in dit werk opgenomen theoretische uitleg is hier verdieping van de leerstof beschikbaar.