Algemeen

Hier vind je de bestanden en verwijzingen die aanvullende informatie geven bij het hele boek.

Competentieoverzicht

In ieder hoofdstuk van Taaldidactiek staan lijstjes competenties. In het volgende overzicht staan alle competenties bij elkaar. De lijst is niet bedoeld als een tentamen of examen. Het is een controlelijst waarmee je zelf kunt zien hoe ver je bent als competente (taal)leerkracht. Op de verschillende domeinpagina's vind je het bijbehorende gedeelte van de lijst terug. Daar kun je de checklist invullen.

Onderstaand overzicht kun je downloaden en bewaren bij andere documenten of bestanden die deel uitmaken van je portfolio.

 

Kerndoelen voor het basisonderwijs

Kerndoelen voor het basisonderwijs omschrijven wat iedere basisschool aan kinderen moet leren. Het zijn geen eisen aan kinderen, maar eisen aan het onderwijs.

De kerndoelen worden om de vier jaar in opdracht van de minister van Onderwijs herzien en vastgesteld. De laatste keer is dat gebeurd in 2006. Hieronder vind je de tekst van de kerndoelen voor Nederlandse taal, Engels en Fries.

 

Tussendoelen bij de kerndoelen

Hoe zorg je dat je leerlingen leren wat de kerndoelen beschrijven? Daarvoor zijn zo genoemde tussendoelen en leerlijnen (kortweg 'TULE') ontwikkeld. Daarin staat beschreven welke inhouden je in welke groep kunt aanbieden.

Je vindt de tussendoelen en leerlijnen voor Nederlandse taal op:
http://tule.slo.nl/Nederlands/F-KDNederlands.html

Voor Engels staan ze op:
http://tule.slo.nl/Engels/F-KDEngels.html

En voor Fries op:
http://tule.slo.nl/FrieseTaal/F-KDFrieseTaal.html

Tussendoelen beginnende en gevorderde geletterdheid

Het Expertisecentrum Nederlands ontwikkelde de zo genoemde tussendoelen voor beginnende en gevorderde geletterdheid. Dat zijn beschrijvingen van belangrijke inhouden op de gebieden van het leren lezen en schrijven.

Voor beginnende geletterdheid: zie
Tussendoelen beginnende geletterdheid / Taalsite PO

Voor gevorderde geletterdheid: zie
Tussendoelen gevorderde geletterdheid / Taalsite PO

Verwijzingen naar andere websites

www.taalsite.nl

site met allerlei informatie over taalonderwijs: lessen, een lexicon met begrippen, een forum, een overzicht van tijdschriften etc.

www.taalonderwijs.nl

site van het Expertisecentrum Nederlands waar interactief taalonderwijs een belangrijke plaats inneemt

http://tule.slo.nl

site waar de kerndoelen met daarbij behorende tussendoelen en leerlijnen te vinden zijn

www.taalvorming.nl

site van de Stichting Taalvorming, waar onder andere aandacht is voor taaldrukken

www.kansrijketaal.nl

site bij de methode Kansrijke Taal waar onder andere veel informatie is te vinden over taalhoeken

www.lezen.nl

site van de Stichting Lezen met informatie over leesactiviteiten en leesonderzoek

www.taalunieversum.nl

site van de Taalunie met veel informatie over taal, taalgebruik en taalonderwijs

www.wijsneus.org

site over filosoferen met kinderen

www.expertisecentrumnt2.nl

site over Nederlands als tweede taal in het onderwijs

www.onderwijsachterstanden.nl

site over het onderwijsachterstandenbeleid

www.onderwijsinspectie.nl

site waar onder andere de kwaliteitskaarten van het onderwijs te vinden zijn

www.leermiddelenplein.nl

site waar alle methodes die in het onderwijs gebruikt worden, te vinden zijn

www.boekenjeugd.nl

site met een overzicht van jeugdboeken over verschillende onderwerpen en voor verschillende leeftijden

www.dbnl.nl

sites waar onder andere jeugdboeken, maar ook literatuur over jeugdboeken integraal zijn opgenomen