Welkom op taaldidactiek.nl

Deze site hoort bij het boek Taaldidactiek voor de Pabo. Op deze site vind je digitale informatie bij de verschillende domeinen.

Naast algemene informatie die voor alle domeinen geldt, is er per domein een aparte pagina. Je komt hier door bovenin op de blokjes te klikken. Op de domeinpagina's kun je kijken of je de competenties kent. Je vindt er lessuggesties, leerlingenmateriaal en verwijzingen naar andere interessante sites en boeken over dit onderwerp.

Via de banner aan de zijkant krijg je toegang tot de site behorend bij het boek SpellingKracht. Je kunt hier je eigen spellingvaardigheid vergroten door de toetsen te maken.