Met verhoudingen en procenten drukken we allerlei verbanden uit tussen getallen, hoeveelheden en meetgegevens.

Paragraaf 3.1 gaat in op wat verhoudingen zijn en de relatie met breuken en kommagetallen. De paragrafen 3.2 tot en met 3.4 gaan over verschillende situaties en opgaven met verhoudingen. Paragraaf 3.5 behandelt de betekenis van procenten. In de paragrafen 3.6 tot en met 3.8 komen verschillende typen opgaven met procenten aan de orde.

Uitwerkingen

Uitwerkingen opdrachten hoofdstuk 3 boek

Oefenopdrachten

Oefenopdrachten hoofdstuk 3

 

Toetsopgaven

Per niveau kan je toetsen of je de kennis van het hoofdstuk beheerst. Klik op onderstaande links voor het openen van de toetsopgaven per niveau.

Niveau 1F

Niveau 2F

Niveau 3F