Het eerste hoofdstuk van het boek gaat over hele getallen.

In paragraaf 1.1 zijn (ge)hele getallen zelf het onderwerp van studie, naast getalrelaties en redeneren op basis van eigenschappen van hele getallen.Vervolgens komen de bewerkingen die je met getallen kunt uitvoeren aan de orde, zoals optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. Daarbij wordt de route van hoofdrekenen (paragraaf 1.2) via kolomsgewijs en cijferend rekenen (paragraaf 1.3) naar schattend rekenen (paragraaf 1.4) gevolgd.

Uitwerkingen

Uitwerkingen opdrachten hoofdstuk 1 boek

Oefenopdrachten

Oefenopdrachten hoofdstuk 1

Toetsopgaven

Per niveau kan je toetsen of je de kennis van het hoofdstuk beheerst. Klik op onderstaande links voor het openen van de toetsopgaven per niveau.

Niveau 1F

Niveau 2F

Niveau 3F