Bij het onderwerp verbanden gaat het om het vermogen getalsmatige informatie met elkaar in verband te brengen door middel van een grafiek of diagram, en het vermogen conclusies te trekken op basis van een grafische weergave.

In paragraaf 5.1 wordt ingegaan op het interpreteren en ontwerpen van tabellen en grafieken. Het gaat hier vooral over het visueel maken van relaties en verbanden door middel van grafieken. Paragraaf 5.2 gaat in op (getal)patronen en het verwoorden van relaties en verbanden in (woord)formules.

Uitwerkingen

Uitwerkingen opdrachten hoofdstuk 5 boek

Oefenopdrachten

Oefenopdrachten hoofdstuk 5

 

Toetsopgaven

Per niveau kan je toetsen of je de kennis van het hoofdstuk beheerst. Klik op onderstaande links voor het openen van de toetsopgaven per niveau.

Niveau 1F

Niveau 2F

Niveau 3F