RekenWijzer is een uitgave die je voor twee doeleinden kunt gebruiken: voor
het vergroten van je rekenvaardigheid en om je gecijferdheid uit te breiden.
Onder rekenvaardigheid verstaan we het goed (vlot en foutloos) kunnen uitrekenen
van opgaven. Met gecijferdheid bedoelen we dat je persoonlijke
betekenis kunt geven aan getallen en bewerkingen. Je maakt zodanig gebruik
van de getallen, dat je een handige aanpak kunt kiezen om een opgave uit te
rekenen. Ook ben je in staat in te schatten wanneer je moet kiezen voor
hoofdrekenen en wanneer voor schattend rekenen, en in welke situaties je
beter kunt cijferen of de rekenmachine kunt gebruiken.

Actualisering
De eerste druk van RekenWijzer is door veel studenten gebruikt bij de voorbereiding
op de verplichte starttoets rekenen op de pabo. Ook in verschillende
mbo-opleidingen wordt het boek inmiddels gebruikt. De landelijke
in voering van de referentieniveaus voor rekenen heeft consequenties voor
alle opleidingen.
Deze tweede druk is een herziening van de eerste druk, waarin we rekening
hebben gehouden met een bredere doelgroep en we optimaal aansluiten op de
actuele ontwikkelingen binnen het middelbaar beroepsonderwijs en de pabo.
Het boek beslaat alle domeinen van het referentiekader en werkt van fundamenteel
niveau 1F toe naar niveau 3F. De bijbehorende website paborekenwijzer.nl
is uitgebreid met een groot aantal opdrachten op verschillende niveaus.

Referentiekader
De tweede druk van RekenWijzer helpt je bij het ontwikkelen van je rekenvaardigheid
en gecijferdheid tot het fundamentele niveau 3F van het referentiekader
doorlopende leerlijnen taal en rekenen (Referentiekader taal en rekenen. De
referentieniveaus, 2009. Enschede: SLO). Zo bereid je je ook optimaal voor op
de afronding van je mbo-opleiding of op de verplichte starttoets voor rekenen op
de pabo. Hierna mag je jezelf ‘elementair gecijferd’ noemen.
Binnen de pabo-opleiding ontwikkel je vervolgens de gecijferdheid die
van een leerkracht in het basisonderwijs verwacht wordt: de ‘professionele gecijferdheid’.
Die is niet los te zien van de didactiek van rekenen-wiskunde, waarbij
je leert leerlingen van de basisschool wegwijs te maken in de wereld van de
getallen en de ruimte om ons heen. De didactiekuitgaven van ThiemeMeulenhoff
werken toe naar die professionele gecijferdheid (zoals beschreven in Kennisbasis
Rekenen-Wiskunde voor de lerarenopleiding basisonderwijs, 2009. Den Haag:
HBO-raad), als vervolg op de gecijferdheid die in RekenWijzer aan bod komt.

Opzet boek
De methode RekenWijzer bestaat uit een boek en de website
www.paborekenwijzer.nl. Het boek is ingedeeld in vijf hoofdstukken:
1 Hele getallen
2 Gebroken getallen
3 Verhoudingen en procenten
4 Meten en meetkunde
5 Verbanden.

Binnen elk hoofdstuk werk je van niveau 1F toe naar niveau 3F. Startpunt van
elk hoofdstuk is de begripsvorming omtrent het onderwerp. Door middel van
duidelijke uitleg en veel uitgewerkte voorbeelden leer je de wiskundige
inhoud begrijpen. We besteden veel aandacht aan de begripsvorming door
het gebruik van contexten en modellen. Bovendien lichten we veelvoorkomende
wiskundige begrippen extra toe. Ook geven we regelmatig tips en
wijzen we op veelvoorkomende valkuilen. Opklimmend in moeilijkheidsgraad
bieden we verschillende typen opdrachten aan waarmee je aan de
beheersing van de stof kunt werken.

Website
Op de website www.paborekenwijzer.nl vind je bij ieder hoofdstuk uit het boek:
■ extra opdrachten bij iedere subparagraaf;
■ de uitwerkingen van de opdrachten in het boek;
■ digitale toetsen op verschillende niveaus.

Werkwijze
Je bepaalt zelf aan welk hoofdstuk je werkt en welke deelgebieden je aandacht
vragen. Natuurlijk kun je een hoofdstuk ook van voor naar achter doorwerken
om je kennis en vaardigheden op te bouwen. Een andere werkwijze is om eerst
de toetsen op de website te maken, om te bepalen waar je al goed in bent en
welke onderdelen van een hoofdstuk je nog zou moeten oefenen.