RekenWijzer 2e druk

Welkom op de website bij het boek RekenWijzer. Deze site maakt onderdeel uit van de tweede druk van het boek RekenWijzer van ThiemeMeulenhoff. Deze website biedt antwoorden bij de opgaven uit het boek en extra oefenstof.

RekenWijzer ondersteunt de student bij het verbeteren van de eigen rekenvaardigheid op het gebied van: hele getallen, meten en meetkunde, gebroken getallen, verhoudingen en procenten en verbanden.

Het boek en deze website zijn goed bruikbaar voor:
•    Pabostudenten die zich willen voorbereiden op de landelijke pabo-rekentoetsen;
•    MBO-studenten die zich willen voorbereiden op de MBO-rekentoetsen;
•    studenten Onderwijsassistent die basisschoolleerlingen willen helpen bij rekenen-wiskunde;
•    studenten en docenten die rekenen (gaan) geven in het voortgezet onderwijs;
•    en verder voor iedereen die zijn/haar eigen rekenvaardigheden wil opfrissen en bijhouden.

De herziene druk van RekenWijzer sluit volledig aan bij het ‘Referentiekader taal en rekenen’, waarop de landelijke toetsen in het VO, MBO en op de Pabo zijn gebaseerd. De oefenopgaven uit het boek en op deze website beslaan de referentieniveaus 1F, 2F en 3F.

Door op de tabs te klikken kun je:
• De uitwerkingen van de vragen van het boek RekenWijzer bekijken per hoofdstuk;
• Extra oefenopdrachten maken per hoofdstuk;
• Toetsen op verschillende niveaus maken.

 

De pdf-bestanden kun je alleen lezen met de (gratis) Acrobat Reader. Deze is desgewenst te downloaden op de website van Adobe.

 

Het boek RekenWijzer kun je bestellen bij de (online) boekwinkel. Meer informatie en bestellen, zie de online catalogus.

 

Naast Rekenwijzer, biedt ThiemeMeulenhoff ook de serie Reken- en Wiskundedidactiek aan, zie daarvoor de website van Reken- en Wiskundedidactiek.