Rekenen: een hele opgave

Welkom op de website bij de boeken: Rekenen: een hele opgave, deel 1 en 2.

In het eerste deel krijgt het rekenen van jonge kinderen alle aandacht, samen met het rekenen tot 100, het signaleren en diagnosticeren van rekenproblemen en de behandeling ervan. Actuele ontwikkelingen als het verschenen protocol ERWD en de publicaties van de commissie Meijerink zijn verwerkt. Relevante onderdelen van de kennisbasis zijn gedekt.

In het tweede deel, dat een vervolg is op het eerste, komen moeilijker zaken aan de orde (zoals getallen boven de 100) en is er aandacht voor het begrip dyscalculie, dat een steeds belangrijkere rol in het onderwijs speelt.

Op deze website zijn te vinden:

Bij deel 1: Signaleringstoetsen, Diagnostische onderzoeken, kijkwijzers, begrippenlijst, een tabel met steunpunten voor het automatiseren van tafels.

Bij deel 2: Strategiekaarten en toetsen.

De boeken Rekenen een hele opgave: Deel 1 en 2 kun je bestellen bij de (online) boekwinkel. Meer informatie en bestellen, zie de online catalogus:

- Rekenen: een hele opgave, deel 1

- Rekenen: een hele opgave, deel 2