Colofon

Auteurs

Jos van den Bergh

Petra van den Brom – Snijders

Ortwin Hutten

Resi Meijer

Marc van Zanten (redactie)

 

Vormgeving

En / Of Communicatiegroep, Utrecht

 

 

Videofragmenten Mile

Marc van Zanten, Hengelo

 

 

 

© ThiemeMeulenhoff, Amersfoort, 2011

 

 

De uitgever heeft ernaar gestreefd de auteursrechten te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot de uitgever wenden.