Verhoudingen, procenten, breuken en kommagetallen (2e druk)

Verhoudingen, procenten, breuken en kommagetallen hebben van alles met elkaar te maken. Tegelijkertijd zijn ze ook verschillend van elkaar. Dit deel beschrijft deze domeinen in hun onderlinge samenhang. Aan bod komt vooral hoe je basisschoolkinderen greep kunt laten krijgen op deze pittige leerstof en hoe het rekenwiskundeonderwijs hen daarbij ondersteunt. De nadruk ligt op de groepen 5 tot en met 8.

Via de inlogknop boven in het scherm kunnen studenten inloggen. Vouchercodes die bij de boeken zitten, moeten eerst door de student worden ingewisseld, waarna toegang is tot:

  • Materiaal bij het boek;
  • GeCijferdheid (antwoorden bij C-opgaven).

De docent kan gratis een docentlicentie aanvragen via onze klantenservice. Na registratie heeft de docent toegang tot :

  • Docentenhandreikingen;
  • Materiaal bij het boek.