Meten en meetkunde (2e druk)

Meten en meetkunde zijn twee domeinen die sterk met de realiteit verbonden zijn. Dit deel beschrijft deze domeinen, hun onderlinge samenhang en hoe er tijdens de gehele basisschoolperiode op betekenisvolle wijze aan kan worden gewerkt. Voor grootheden als lengte, oppervlakte en inhoud wordt uiteengezet hoe kinderen inzicht in het metriek stelsel verkrijgen. Ook wordt beschreven hoe je kinderen greep kunt laten krijgen op de verschillende deeldomeinen van meetkunde. Aan verbanden in relatie tot het domein meten wordt apart aandacht besteed.

Via de inlogknop boven in het scherm kunnen studenten inloggen. Vouchercodes die bij de boeken zitten, moeten eerst door de student worden ingewisseld, waarna toegang is tot:

  • Materiaal bij het boek;
  • GeCijferdheid (antwoorden bij C-opgaven).

De docent kan gratis een docentlicentie aanvragen via onze klantenservice. Na registratie heeft de docent toegang tot :

  • Docentenhandreikingen;
  • Materiaal bij het boek.

Ontbrekende pagina 72

Door een drukfout zijn er exemplaren van Meten en meetkunde uitgeleverd waar pagina 72 ontbreekt. Deze pagina is hier te downloaden.