Hele getallen (2e druk)

Hele getallen gaat over ons getalsysteem, eigenschappen van bewerkingen en de wiskundetaal bij hele getallen. De didactiek die beschreven wordt gaat uit van een lange leerlijn die al bij de kleuters begint. Aan bod komen het verwerven van elementair getalbegrip, het leren van de basisbewerkingen, hoofdrekenen, schattend rekenen, kolomsgewijs en cijferend rekenen. Aan het verantwoord gebruik van de zakrekenmachine en aan verbanden in relatie tot hele getallen wordt apart aandacht besteed.

Via de inlogknop boven in het scherm kunnen studenten inloggen. Vouchercodes die bij de boeken zitten, moeten eerst door de student worden ingewisseld, waarna toegang is tot:

  • Materiaal bij het boek;
  • GeCijferdheid (antwoorden bij C-opgaven).

De docent kan gratis een docentlicentie aanvragen via onze klantenservice. Na registratie heeft de docent toegang tot :

  • Docentenhandreikingen;
  • Materiaal bij het boek.