Bronnen

Tussendoelen en leerlijnen

 

Gecijferdheid
Gecijferdheid is het vermogen om op een passende manier om te gaan met getallen en getalsmatige, meetkundige en wiskundige informatie en gegevens. Zie:

 

Didactiek en opbrengstgericht werken rekenen-wiskunde
Over didactiek en opbrengstgericht werken bij rekenen-wiskunde kan je zowat alles vinden op:

 

Oefenen
Websites met goede oefeningen zijn:

Rekenweb
Op Rekenweb vind je allerlei informatie en lesmateriaal voor rekenen-wiskunde. Er is ook een afdeling met allerlei reken-wiskundespelletjes voor alle groepen en alle reken-wiskundedomeinen. (Het RekenWeb is een project van het Freudenthal instituut.)

Rekenweb – De Grote Rekendag
Elk voorjaar vindt de Grote Rekendag plaats. Op deze site vind je alle informatie hierover én alle materialen van eerdere versies van de Grote Rekendag.

NVORWO
De NVORWO is de Nederlandse Vereniging tot Ontwikkeling van het Reken-Wiskunde Onderwijs. De NVORWO organiseert onder andere scholingsdagen over actuele onderwerpen over rekenen-wiskunde. 

Volgens Bartjens
Volgens Bartjens is een tijdschrift over rekenen-wiskunde op de basisschool vol praktijkartikelen, rekenpuzzels en tips.

Wiskundewedstrijd Kangoeroe
Kangoeroe organiseert jaarlijks een internationale reken-wiskundewedstrijd voor leerlingen in de bovenbouw van de basisschool en onderbouw voortgezet onderwijs.

Vierkant voor wiskunde
Stichting van wiskundigen (docenten en studenten) die wiskundige activiteiten voor jongeren organiseert en verrijkingsstof voor getalenteerde leerlingen publiceert.