Algemeen

De algemene informatie is opgedeeld in vier onderdelen (tabs):

  •            Uitgangspunten rekenen-wiskunde;
  •            Bronnen;
  •           De kennisbasis rekenen-wiskunde in de serie Reken-wiskundedidactiek;
  •            Reken-wiskundemethodes voor het basisonderwijs.