Reken-wiskundedidactiek

Welkom op www.paborekenen.nl, de site bij de ThiemeMeulenhoff-serie Reken-wiskundedidactiek voor (aanstaande) leraren basisonderwijs. Momenteel wordt gewerkt aan content bij de tweede druk van de serie Reken-wiskundedidactiek.

omslagen paborekenenDe driedelige serie Reken-wiskundedidactiek (2e druk) vormt een belangrijke bron voor aanstaande leraren basisonderwijs voor het vak Rekenen-wiskunde.

  • Opgezet vanuit de domeinen van de Kennisbasis: hoe komen ze voor in de realiteit, om welke wiskunde(taal) gaat het en hoe kun je eraan werken in de basisschool.
  • Aandacht in elk deel voor de globale theorie van het leren en onderwijzen van rekenen-wiskunde.
  • Speelt in op de hogere eisen die de Kennisbasistoets stelt aan de professionele gecijferdheid van studenten en houdt tegelijk voldoende rekening met al het overige dat in de Kennisbasis zit: didactiek, leerlijnen en differentiatie.

De serie (2e druk) bestaat uit de volgende boeken:

Hele getallen (isbn 9789006955361)

Verhoudingen, procenten, breuken en kommagetallen (isbn 9789006955378)

Meten en Meetkunde (isbn 9789006955385)

 

Meer informatie en bestellen

Op deze website treft u tabs aan met aanvullende informatie bij de boeken. De content bij de tweede druk van de boeken is niet meer openbaar. Studentenmateriaal staat achter inlog, d.m.v. het inwisselen van vouchercodes bij de boeken kan de student toegang krijgen tot de studentmaterialen van het bijbehorende boek.

Docentenmateriaal staat ook achter inlog, De docent kan gratis een docentlicentie aanvragen via onze klantenservice. Hiermee krijgt de docent direct toegang tot alle docentmaterialen van alle boeken. Voor meer informatie, zie de bijbehorende onderdelen op de site.

Daarnaast vindt u bij de tab Algemeen allerlei algemene informatie, zoals de Kerndoelen en het Referentiekader voor rekenen-wiskunde, Globale theorie reken-wiskundedidactiek en de Kennisbasis rekenen-wiskunde voor de pabo. Deze informatie is openbaar.

Rekenwijzer

RekenWijzer ondersteunt de student bij het verbeteren van de eigen rekenvaardigheid op het gebied van: hele getallen, meten en meetkunde, gebroken getallen en verhoudingen en procenten. Hiermee zijn alle domeinen van de Wiscat-rekentoets afgedekt.

Meer informatie en bestellen

Naar de uitwerkingen van de vragen en diverse digitale toetsen bij de tweede druk van RekenWijzer