Hotel Palet

 

Algemeen

De cd-rom Hotel Palet is speciaal ontwikkeld voor individueel gebruik door de leerlingen. Met behulp van deze cd-rom maakt iedere leerling volledig zelfstandig op een directe, motiverende en interactieve manier kennis met diverse vormen van kunst. De leerling is intuïtief en onderzoekend bezig.

De cd-rom vormt geen noodzakelijke schakel in het leerproces van de methode Palet, dat wil zeggen dat hij naar keuze van de school (of de leerling) op een willekeurig gewenst moment afgespeeld kan worden. De cd-rom op zichzelf biedt echter zoveel materiaal dat delen daarvan of het geheel gemakkelijk als thema in het curriculum kunnen worden ingezet, bijvoorbeeld aan het begin van de cursus of ter afsluiting van een themakatern. Bij enkele opdrachten in de themakaternen wordt expliciet naar de cd-rom verwezen.

Het aanbod van de kunsten op de cd-rom is zo breed mogelijk. Daarom is er naast schilderkunst, beeldende kunst en architectuur veel aandacht voor fotografie, film, theater, opera, ballet, dans, mode en muziek. Leerlingen leren zo te zien dat er tussen al die verschillende kunstvormen relaties zijn. Daarmee sluit de cd-rom inhoudelijk direct aan bij een van de doelen van CKV1.

De visuele omgeving van de cd-rom is een hotel. In het Hotel Palet is de leerling Culture Guest: hij schrijft zich in als gast en zwerft van de ene naar de andere kamer door te klikken op de linkermuisknop. Elk van de zes kamers van het hotel is gevuld met kunstuitingen rond een thema.
Wij hebben ervoor gezorgd dat alles wat zich in het gebouw bevindt door een kunstenaar, architect of componist is gemaakt. Zo is de lift afkomstig uit een ontwerp van de architect Sjoerd Soeters. Elke kamer is op associatieve wijze ingericht, dat wil zeggen dat er onderwerpen en kunstobjecten bij elkaar zijn gezocht die op enigerlei wijze een relatie met elkaar hebben. Zo is een van de kamers een kamer uit het kasteel Nijenhuis bij Heino (gemeente Wijhe), waarin we een toneelfragment van een moderne bewerking van Zinsbegoocheling van Corneille hebben opgenomen. Het gemeenschappelijke tussen de herinrichting van deze kamer en het toneelfragment bestaat uit het zoeken naar een eigentijdse ingang van kunstuitingen uit het verleden. Daarnaast hebben we in deze kamer zoveel mogelijk voorbeelden van kunst gezocht waarmee welgestelden zich door de eeuwen heen omringden of waarbij zij zich thuis voelden, of die voor deze groep burgers zijn geschreven, gecomponeerd of gemaakt. Als binnen een reeks afbeeldingen een afwijking binnen het thema goed was in te passen, hebben we ervoor gekozen deze afbeelding toch op te nemen. Zo is in dezelfde kamer uit het kasteel Nijenhuis een reeks afbeeldingen van tuinen te zien. Twee afbeeldingen hierin betreffen een tuinwijk in Enkhuizen van rond de eeuwwisseling, die destijds zeker niet voor de gegoede burgerij bedoeld was.

 

Doel van de cd-rom

Het belangrijkste doel van de cd-rom is leerlingen op een speelse, zelfstandig lerende wijze te confronteren met allerlei soorten kunstuitingen, opdat zij zien dat veel verschillende kunsten een relatie met elkaar hebben. Ook is het de bedoeling dat leerlingen zien dat mode, toegepaste kunst, film, dans, theater, fotografie, schilderkunst, architectuur en andere kunsten elk uitingen zijn die gelijkwaardig aan elkaar zijn, ook al maakt elke kunstvorm gebruik van een ander medium.
Daarnaast bestond natuurlijk de praktische mogelijkheid de kunsten die sterk afhankelijk zijn van beeld en geluid, extra aandacht te geven. Informatieboek en themakaternen hebben immers qua medium op dit punt beperkingen. Zo zijn in de verschillende kamers op de cd-rom korte fragmenten te zien die duidelijk maken welke technieken en methoden voor belichting en cameravoering gebruikt worden.

Wanneer de leerling in de verschillende kamers kunstuitingen bekeken heeft die hij aantrekkelijk vindt, kan hij die meenemen naar een eigen montagekamer die zich in de kelder van het hotel bevindt. Hij kan het materiaal uit die kamer gebruiken voor zijn kunstdossier. Op basis daarvan kan hem gevraagd worden argumenten te geven voor zijn keuzes (reflecteren), een ander belangrijk doel van CKV1. Tot slot kan de omzwerving van de leerling door het hotel aanleiding zijn tot het verdiepen van zijn kunstbeleving in bijvoorbeeld culturele activiteiten.

De cd-rom bevat ook materiaal dat de leerling kan bekijken of beluisteren in het kader van een opdracht uit een themakatern. In die gevallen is de cd-rom ondersteunend bij de themakaternen. Vanuit de themakaternen wordt, waar relevant, naar de cd-rom verwezen.

 

Het gebruik van de cd-rom door leerlingen

De cd-rom is interactief, dat wil zeggen dat de leerling zelf actie moet ondernemen, zelf moet beslissen wat hij wil zien of horen. De computer doet dus niets zolang de leerling niets doet. De cd-rom wordt geactiveerd door met de muis over het beeldscherm te bewegen. Bijvoorbeeld: de leerling beweegt de muis over het beeldscherm en klikt zodra hij een voorwerp ziet bewegen of oplichten, op de linkermuisknop; vervolgens gaat er een diavoorstelling lopen, wordt er een stukje film gedraaid of wordt er een muziekfragment ten gehore gebracht. Via extra functies kan de leerlingen aanvullende informatie (bijvoorbeeld een korte beschrijving) oproepen of informatie uitprinten.

Leerlingen kunnen zo al dwalend door de kamers van Hotel Palet bezig zijn met culturele activiteiten en kunstbeleving. Zij verzamelen zelf materiaal (selecteren kunstuitingen) of maken aantekeningen (tekst intypen).
De studio is de plek waar de leerling al het door hem verzamelde materiaal monteert. Daar kan hij zijn eigen multimediale presentatie over kunst samenstellen, die onderdeel kan zijn van het kunstdossier. U kunt daar vooraf met de leerlingen afspraken over maken. De presentatie zelf kan op een diskette worden gezet of worden uitgeprint.

 

Twee praktische tips

Als je de montagekamer van Hotel Palet wilt gebruiken:

  • Schrijf je in het gastenboek in vóórdat je in de verschillende hotelkamers items gaat selecteren. Als je dit namenlijk pas doet nadat je je selecties hebt gemaakt, ben je die in de montagekamer weer kwijt.
  • Wanneer je in de montagekamer bent, moet je in ieder geval iets gemonteerd hebben anders kun je niet saven. Monteren doe je in door een item van de linkerkolom naar de montagebalk (rechts) te slepen.

De cd-rom biedt de leerlingen de vrijheid zelf hun weg te kiezen en zelf materiaal te selecteren voor hun kunstdossier. Door de ordening van het materiaal in verschillende kamers, die in feite themaís zijn (zie hieronder), kunt u er ook voor kiezen alle leerlingen dezelfde kamer (hetzelfde thema) te laten doorlopen.

 

Suggesties voor opdrachten

Wij realiseren ons dat het moeilijk is de aandacht van de leerlingen vast te houden zonder dat er bij het bekijken en beluisteren van de cd-rom gerichte opdrachten gegeven worden. U kunt de leerlingen echter altijd beschrijvingsopdrachten laten uitvoeren; de wijze waarop dat moet gebeuren, staat in de afdeling Gidsen van het informatieboek.

Daarnaast kunt u de leerlingen verschillende kunstwerken laten vergelijken. Om deze reden staan soms dezelfde werken in twee uitvoeringen op de cd-rom! Zo is in de kamer van het kasteel Nijenhuis het fragment van de opera Die Zauberflöte in twee verschillende uitvoeringen te zien en te horen. En in de cel van het politiebureau van Vaals is behalve een compositie van David Bowie door hemzelf uitgevoerd, ook een uitvoering van Philip Glass te horen.

 

Inhoud van de kamers

Als u wilt weten welke onderwerpen in de verschillende kamers terug te vinden zijn, klik dan op de kamers hieronder. U krijgt dan een schematisch weergave van de inhoud van de verschillende kamers. U kunt met behulp van deze overzichten een leerling een opdracht geven.

 

De verschillende kamers hebben bewust géén naam gekregen. Het is eventueel aan de leerlingen zelf om voor elke kamer een creatieve naam te bedenken.

Als extra mogelijkheid voor het uitvoeren van een opdracht is het mogelijk dat leerlingen verschillende kunstuitingen dus meenemen naar de studio (zie ook hierboven). Zij kunnen daar voor hun kunstlogboek beschrijvingen maken van de verzamelde kunstwerken. Het geheel kan weer onderdeel zijn van hun kunstdossier.
Zo zou het mogelijk zijn als algemene opdracht te geven dat de leerlingen ieder het mooiste, het lelijkste, het meest nietszeggende of aangrijpende item beschrijven en beoordelen.