Basisboek

 

De huidige ckv-docent stelt andere eisen aan het lesmateriaal: minder beschouwend en theoretisch en meer ruimte voor praktische opdrachten. Dit overzichtelijke Basisboek dient als praktisch hulpmiddel waarbij u zelf bepaald hoe dit vak ingevuld moet worden. De zeven kunstdisciplines worden beknopt toegelicht volgens een vaste structuur. Daaraan is een speciaal hoofdstuk toegevoegd over cultureel erfgoed. Het Basisboek is opgedeeld in drie zichtbaar gescheiden delen:

  • Palet Basis met daarin de theorie
  • Palet Praktisch met handige formats en kunstwijzers
  • Palet Tijdbalk met daarin de kunstgeschiedenis in tien periodes

De vernieuwingen in de derde editie zijn

  • Geheel nieuw hoofdstuk over cultureel erfgoed.
  • Geactualiseerd tekst- en beeldmateriaal bij de zeven kunstvormen. De hoofdstukken zijn opgebouwd volgens een vaste, heldere structuur, deels verhalend, deels puntsgewijs.
  • De Kunstwijzers zijn geheel herzien en volgen een vaste structuur. Bij het bezoeken van een culturele activiteit bieden de kunstwijzers naast verslaglegging over vorm, inhoud en functie ook ruimte voor reflectie.
  • Daarnaast zijn er nieuwe, praktische formats die de leerling naar behoefte kan raadplegen: kunstautobiografie, kiezen en bezoeken van een culturele activiteit, verschillende presentatievormen van verslag uitbrengen, het maken van een kunstwerk en het eindverslag.
  • Compleet vernieuwde tijdbalk die aansluit bij de tien periodes van de commissie De Rooy van het geschiedenisonderwijs.