Waaruit bestaat Palet CKV voor het vmbo?

 

Het leerlingenkatern

Het leerlingenkatern kent een opzet in drie delen. In het eerste deel staan enkele korte introductie-opdrachten waarmee aanwezige kennis wordt geactiveerd. Daarna volgen tien hoofdstukken over de volgende kunstvormen:

  • beeldende kunst
  • toegepaste kunst
  • bouwkunst
  • fotografie
  • theater
  • film
  • animatie
  • muziek
  • dans
  • erfgoed

Per kunstdiscipline passeren de belangrijkste zaken de revue. Termen en begrippen grijpen terug op het begrippenapparaat zoals dat bij tekenen, handvaardigheid en muziek in de basisvorming wordt gehanteerd.

Het tweede deel bevat een verzameling opdrachten bij de eerder behandelde onderwerpen. In deze derde editie zijn weer nieuwe opdrachten toegevoegd. Eerdere opdrachten uit de eerste en de tweede druk van Palet CKV voor het vmbo zijn in de docentenhandleiding opgenomen.

Het derde deel bevat de zaken die kunnen ondersteunen bij het ondernemen van culturele activiteiten. Dit gedeelte bestaat uit een paragraaf Kijk op kunst en cultuur met een stappenplan voor de aanpak van culturele activiteiten. Daarna volgen er per kunstvorm de kijkwijzers en een CKV-certificaat waarmee docent en leerling CKV in het vmbo af kunnen sluiten.

De dvd

In de docentenhandleiding is nu de dvd Bekijk ’t met Palet opgenomen. Daarop staan de ondersteunende beeldfragmenten bij de kunstvormen die in het leerlingenkatern aan bod komen. Dit zijn dezelfe die ook op de gelijknamige videoband stonden: een serie korte filmpjes van circa 9 à 10 minuten rond theater, film en televisie, fotografie, beeldende kunst, dans, muziek en architectuur en toegepaste kunst. Bij de derde editie van Palet CKV voor het vmbo is echter een geheel nieuwe reeks passende filmfragmenten aan de dvd toegevoegd! En omdat het een dvd is bent u ook verlost van het eindeloze gespoel en gezoek.

De opzet van deze filmpjes sluit nauw aan bij de inhoud van de hoofdstukken in Palet CKV voor het vmbo. Elk filmfragment geeft een algemeen beeld van de betreffende kunstvorm en stipt daarbij steeds twee à drie kenmerkende zaken aan die ook in het leerlingenkatern van Palet ter sprake komen. Uitspraken van leerlingen over kunst en cultuur en reacties op culturele ervaringen zorgen verder voor optimale herkenning en aansluiting bij de belevingswereld van uw leerlingen.

Deze fragmenten werden door de stichting Bekijk ’t speciaal voor Palet gefilmd, gemonteerd en vormgegeven. Bekijk ’t zorgt er al enkele jaren voor dat CKV-leerlingen op een zeer aansprekende manier in aanraking komen met kunst en cultuur in het algemeen en met theater in het bijzonder. De CKV-schoolpleinentournee van Bekijk ’t is daar een succesvol voorbeeld van. De unieke samenwerking tussen Bekijk ’t en Palet brengt cultuur dichter bij school, en onderwijs dichter bij de realiteit van alledag.

Naast een prima introductie op de kunstvormen geeft deze band u als docent de mogelijkheid om uw les op een aansprekende manier gestalte te geven, culturele koudwatervrees bij uw leerlingen te ondervangen en ze enthousiast te krijgen voor culturele activiteiten.

Op bekijkt.nl vindt u meer over de activiteiten van Bekijk ’t.

De docentenhandleiding

In de docentenhandleiding staat achtergrondinformatie over de gebruikte methodiek, de eindtermen, praktische lessuggesties, extra opdrachten, de inhoud van de videoband en mogelijke programma's ( de urenverdelingen).
Ook bevat de docentenhandleiding blanco kijkwijzers, een blanco CKV-certificaat en de lesbrief ter oriëntatie op de culturele omgeving. En u vindt er de dvd!