Urenverdelingen & PTA

 

Hieronder treft u drie mogelijke verdelingen aan van de 40 CKV-uren in het vmbo over het schooljaar. De eerste gaat uit van kwartielen, de tweede van trimesters, de derde van 1 uur in de week. Uiteraard zijn er nog andere vormen denkbaar.

Voor oktober 2001 dienen alle vmbo-scholen voor de eerste maal een Programma voor Toetsing en Afsluiting (PTA) aan de inspectie te overleggen. Dit PTA moet in hoofdlijnen aangeven hoe het schoolexamen is opgebouwd en wanneer welke exameneenheden worden afgenomen. Om u op weg te helpen, vindt u hieronder een voorbeeld.


CKV in het vmbo bij een verdeling in vier perioden

Periode Stof Culturele activiteit Aantal uren Palet CKV vmbo onderdeel
1
 • Introductie CKV
 • Oriëntatie op de culturele omgeving
 • Kennismaking 2 kunstdisciplines
Activiteit 1 4 uur
+
2 uur
+
6 uur
 • Je culturele zelfportret
 • Lesbrief ter oriëntatie
 • 2 hoofdstukken
 • videoband
 • 1 kijkwijzer
      12  
2
 • Kennismaking 2 kunstdisciplines
Activiteit 2 2 uur + 6 uur
 • 2 hoofdstukken
 • videoband
 • 1 kijkwijzer
      8  
3
 • Kennismaking 2 kunstdisciplines
Activiteit 3 2 uur + 6 uur
 • 2 hoofdstukken
 • videoband
 • 1 kijkwijzer
      8  
4
 • Kennismaking 2 kunstdisciplines
 • Afronden kunstdossier evt. met eindpresentatie
Activiteit 4 2 uur
+
6 uur
+
4 uur
w
 • 2 hoofdstukken
 • videoband
 • 1 kijkwijzer
 • CKV-certificaat
      12  
sbu’s     40  

 


CKV in het vmbo bij een verdeling in drie perioden

Periode Stof Culturele activiteit Aantal uren Palet CKV vmbo onderdeel
1
 • Introductie CKV
 • Oriëntatie op de culturele omgeving
 • Kennismaking 2 kunstdisciplines
Activiteit 1 4 uur
+
2 uur
+
6 uur
 • Je culturele zelfportret
 • Lesbrief ter oriëntatie
 • 2 hoofdstukken
 • videoband
      12  
2
 • Kennismaking 3 kunstdisciplines
Activiteit 2 6 uur + 6 uur
 • 3 hoofdstukken
 • videoband
 • 1 kijkwijzer
      12  
3
 • Kennismaking 3 kunstdisciplines
 • Afronden kunstdossier evt. met eindpresentatie
Activiteit 3
Activiteit 4
6 uur + 6 uur
+
4 uur
 • 3 hoofdstukken
 • videoband
 • 2 kijkwijzers
 • CKV-certificaat
      16  
sbu’s     40  

 


CKV in het vmbo bij 1 uur in de week

Periode Stof Culturele activiteit Aantal uren Palet CKV vmbo onderdeel
aug
A
 • Introductie CKV
 • Oriëntatie op de culturele omgeving
nvt 1 uur
+
1 uur
 • Je culturele zelfportret (p. 6 t/m 8)
 • Opdracht 3 (p. 9)
 • Lesbrief ter oriëntatie (doc.handl.)
 • Introductie videoband
      2  
sept-okt
B
 • Kennismaking met kunstdisciplines
nvt 2 uur
+
2 uur
+
2 uur
+
2 uur
 • Beeldende kunst (p. 10 t/m 13): opdracht, lesbrieven (doc.handl.), videoband
 • Toegepaste kunst (p. 14 t/m 17): opdracht, lesbrieven (doc.handl.), videoband
 • Theater (p. 26 t/m 29): opdracht, lesbrieven (doc.handl.), videoband
 • Muziek (p. 34 t/m 37): opdracht, lesbrieven (doc.handl.), videoband
      8  
nov
C
 • Instructie voor activiteiten
nvt 2 uur
 • Stappenplan (p. 42 t/m 43)
 • Kijkwijzers (p. 44 t/m 61)
 • Randvoorwaarden school i.v.m. activiteiten
      2  
dec
D
nvt
 • Activiteit 1
 • Activiteit 2
4 uur +
4 uur
 • 1 kijkwijzer + verslagje maken en inleveren vóór…
 • 1 kijkwijzer + verslagje maken en inleveren vóór…
      8  
dec
E
 • Kennismaking met kunstdisciplines
nvt 2 uur
 • Bouwkunst (p. 18 t/m 21): opdracht, lesbrieven (doc.handl.), videoband
      2  
jan-febr
F
 • Kennismaking met kunstdisciplines
nvt 2 uur
+
2 uur
+
2 uur
 • Fotografie (p. 22 t/m 25): opdracht, lesbrieven (doc.handl.), videoband
 • Film (p. 30 t/m 33): opdracht, lesbrieven (doc.handl.), videoband
 • Dans (p. 38 t/m 41): opdracht, lesbrieven (doc.handl.), videoband
      6  
mrt-april
G
nvt
 • Activiteit 3
 • Activiteit 4
4 uur +
4 uur
 • 1 kijkwijzer + verslagje maken en inleveren vóór…
 • 1 kijkwijzer + verslagje maken en inleveren vóór…
      8  
mei-juni
H
 • Afronden kunstdossier
 • Reflectie
 • Eindpresentatie
nvt 4 uur
 • Nabespreken van de activiteiten
 • Inleveren van het kunstdossier
 • Presentatie binnen de groep/school/ouders…
 • Certificaatuitreiking
      4  
sbu’s     40  

 


Een voorbeeld-PTA voor CKV in het vmbo

 

Toetsen
Nr. Omschrijving Klas Vorm Weging Toetsspecificaties
  geen toetsen        


 

Praktische opdrachten
Nr. Omschrijving Klas Vorm Weging Toetsspecificaties
  geen praktische opdrachten        Handelingsopdrachten

Nr. Omschrijving Klas Vorm Beoordeling Toetsspecificaties
H1 kunstdossier 3 s naar behoren cultureel zelfportret
H2 kunstdossier 3 s naar behoren oriëntatie op de culturele omgeving
H3 kunstdossier 3 s naar behoren vier culturele activiteiten
H4 kunstdossier 3 s naar behoren reflectie op ervaringen aan de hand van verslagen
H5 kunstdossier 3 s goed / voldoende eindgesprek over het kunstdossier


 

Wanneer is CKV in het vmbo naar behoren afgerond?

CKV in het vmbo is naar behoren afgerond als de leerling:

 • een cultureel zelfportret (kunstautobiografie) heeft gemaakt (opdracht 1),
 • zich heeft georiënteerd op zijn of haar culturele omgeving (opdracht 2 en 3),
 • het kunstdossier compleet is (er zijn verslagen van de vier culturele activiteiten),
 • kan reflecteren op zijn of haar ervaringen (dat kan in een gesprek, u kunt ook na de culturele activiteiten opnieuw het culturele zelfportret gebruiken en zodoende samen evt. progressie constateren).