De derde editie: wat is er nieuw ?!

 

De derde editie van Palet ckv vmbo is op een aantal punten anders dan de tweede. Het gaat in grote lijnen om de volgende zaken:

1 Het culturele zelfportret is geactualiseerd en verfraaid. De functie is hetzelfde gebleven.

2 De hoofdstukken over de verschillende kunstvormen zijn qua beeld en tekst voor zo’n 80% vernieuwd. De En nu jij-opdrachten hieruit zijn verdwenen. Deze zijn verhuisd naar de docentenhandleiding.

3 Het ‘oude’ hoofdstuk Film is teruggebracht naar twee bladzijden. Daarmee ontstond ruimte om aandacht te schenken aan het populaire fenomeen Animatie. Illuster Productions die zich met animatie bezighoudt stond garant voor een kwalitatief goede invulling van dit onderdeel.

4 Er is een nieuw hoofdstuk Erfgoed aan het geheel toegevoegd. Daarmee komt het aantal hoofdstukken op tien. Erfgoed Nederland (voorheen Erfgoed Actueel) tekende voor de inhoudelijke kant van dit hoofdstuk. Voor de goede orde: ook in de vernieuwde Palet CKV voor de bovenbouw hv heeft erfgoed een plaats gekregen.

5 Binnen de praktische opdrachten (pagina 46 t/m 63) zijn er steeds twee van de vier vernieuwd. De opdrachten bij Animatie en Erfgoed zijn allemaal nieuw. De opdrachten die plaats moesten maken zijn opgenomen in de docentenhandleiding. Voor u dus nog steeds voorhanden.

6 De bestaande onderdelen Kijk op kunst en cultuur en Stap voor stap aan de gang zijn in de nieuwe editie samengevoegd tot één paragraaf Kijk op kunst en cultuur.

7 Aan het geheel van de Kijkwijzers is een Erfgoed Kijkwijzer toegevoegd (pagina 82-83).

8 Het Palet ckv-certificaat heeft het uiterlijk van de derde editie gekregen.En er is een downloadbare versie op deze website voorhanden.

9 Aan de docentenhandleiding is een dvd toegevoegd. Deze bevat de filmpjes die voorheen op de video Bekijk’t met Palet stonden. De inhoud van deze dvd is verder uitgebreid met 9 extra filmfragmenten. In de handleiding staat een overzicht van de inhoud van de dvd.

10 In de docentenhandleiding zijn kijkopdrachten opgenomen bij alle fragmenten die er op de dvd staan. Het zijn kopieerbare A4-bladen. Via www.palet-online.nl kunt u t.z.t. ook de kleurenversies van deze kijkopdrachten downloaden.

11 Aan de docentenhandleiding is in de vorm van een bijlage evens een woordhulp toegevoegd. Wellicht dat het uw leerlingen kan ondersteunen bij het begrijpen van de tekst.

12 In de handleiding zijn alle mogelijke extra opdrachten nu in een aparte afdeling overzichtelijk bij elkaar gezet. Dat onderdeel kan zo als bron voor opdrachten dienst doen.


Bekijk Palet met eigen ogen
Palet CKV voor het vmbo kunt u het beste met eigen ogen beoordelen. Vraag daarom gerust een beoordelingsexemplaar aan.