Toetsen per hoofdstuk

Kies een hoofdstuk waarover je een toets wilt maken:

 

 

Hoofdstuk 1             Aan elkaar, met streepje of los?

Hoofdstuk 2             Tussenletters

Hoofdstuk 3             Werkwoorden in de tegenwoordige tijd

Hoofdstuk 4             Werkwoorden in de verleden tijd

Hoofdstuk 5             Voltooid deelwoord

Hoofdstuk 6             Hoofdletters

Hoofdstuk 7             Engelse woorden

Hoofdstuk 8             Getallen

Hoofdstuk 9             Meervoudsvorming

Hoofdstuk 10 en 11  Leestekens en Lastige woorden