Probleemouders

In dit leerobject behandelen we verwaarlozing en mishandeling: problemen van kinderen en jongeren, die veroorzaakt worden door de omgeving, met name door ouders die niet goed in staat zijn vorm te geven aan hun bestaan. We hebben gekozen voor twee thema’s: kindermishandeling en ouders met psychische en/of verslavingsproblemen. De keuze is hierop gevallen, omdat deze problemen zoveel voorkomen. Vrijwel alle agogisch werkers krijgen met deze problemen, op een directe of indirecte manier, te maken. De eerste leercasus betreft de familie Wiegersma met dochter Janna, van wie vermoed wordt dat ze mishandeld wordt. In de tweede leercasus gaat het om Anneke, een kind van een depressieve moeder.

Casus Janna

Kennismaking Casus Janna

Scène 1
Scène 2
Scène 3

Voor het maken van de vragen bij deze casus, zijn de leesteksten essentieel.

Leesteksten Casus Janna

Feedbackvragen Casus Janna


Bij deze vragen hoort een antwoordformulier.

Als je hier klikt wordt een Wordformulier gedownload. De antwoorden op de vragen kun je typen in de vakjes 'Typ hier je antwoord'.

Bij de feedbackvragen zijn de leesteksten bij Casus Janna van essentieel belang.

Feedbackvragen Casus Janna

Let op: de antwoorden staan in het document na de vragen.

Open vragen bij Casus Janna


Bij deze vragen hoort een antwoordformulier.

Als je hier klikt wordt een Wordformulier gedownload. De antwoorden op de vragen kun je typen in de vakjes 'Typ hier je antwoord'.

Bij de Open vragen zijn de leesteksten bij Casus Janna van essentieel belang.

Open vragen Casus Janna

Casus Anneke

Kennismaking Casus Anneke

Scène 1

Voor het beantwoorden van de vragen bij deze casus zijn de leesteksten van essentieel belang.

Leesteksten Casus Anneke

Feedbackvragen Casus Anneke


Bij de feedbackvragen zijn de leesteksten bij Casus Anneke van essentieel belang.

Feedbackvragen Casus Anneke

Let op: de antwoorden staan in het document na de vragen.

Open vragen Casus Anneke


Instructies bij het gebruik van het antwoordformulier
Bij deze vragen hoort een antwoordformulier.

Als je hier klikt wordt een Wordformulier gedownload. De antwoorden op de vragen kun je typen in de vakjes 'Typ hier je antwoord'.

Voor het beantwoorden van de vragen zijn de leesteksten bij Casus Anneke van essentieel belang.

Open vragen Casus Anneke

Eindtoets Casus Probleemouders


Wanneer je de beide leercasus hebt doorlopen en de vragen en opdrachten hebt doorgewerkt, beschik je over voldoende kennis en vaardigheden om de eindtoets te maken.

In de eindtoets komt al het geleerde terug. De normering: 70% of meer goede antwoorden is voldoende. Je berekent makkelijk de eindscore als percentage: aantal goede antwoorden gedeeld door het aantal vragen, maal 100.

Let op: de antwoorden staan in het document na de vragen.

Eindtoets Casus Probleemouders