Internaliserend gedrag

In dit thema behandelen we internaliserend gedrag: angst- en stemmingsproblemen bij kinderen en jongeren. Angst- en stemmingsproblemen (meestal depressies) behoren tot de meest voorkomende psychische problemen bij kinderen en jongeren. Zelfs bij kleine kinderen (zuigelingen, peuters, kleuters en kinderen op de basisschool) kunnen tekenen van een depressie aanwezig zijn. Ook kinderen kunnen een depressie hebben. Bij jongeren schat men dat 5 tot 45% een depressie heeft, afhankelijk van hoe men een depressie omschrijft. Zo'n 10 tot 15% van de kinderen kent een periode met een angststoornis. In dit thema presenteren we twee leercasussen: Martijn is een adolescent, die het allemaal niet meer ziet zitten; Maya is een basisschoolkind met een schoolfobie. Angsten en depressies komen vaak samen voor, vandaar dat we ook ingaan op de co-morbiditeit van beide problemen.

Casus Martijn

Kennismaking Casus Martijn

Scène 1
Scène 2

Bij deze casus horen leesteksten, welke essentieel zijn om de vragen te kunnen beantwoorden.
Leesteksten Casus Martijn

Feedbackvragen Casus Martijn


Voor het goed kunnen beantwoorden van de vragen, zijn de leesteksten bij deze casus essentieel.

Feedbackvragen Casus Martijn

Let op: de antwoorden staan in het document na de vragen.

Open vragen Casus Martijn


Bij deze vragen hoort een antwoordformulier.

Als je hier klikt wordt een Wordformulier gedownload. De antwoorden op de vragen kun je typen in de vakjes 'Typ hier je antwoord'.

Feedback op enkele vragen staat aan het einde van het document.

Voor een aantal vragen zijn wederom de leesteksten bij deze casus nodig.

Open vragen Casus Martijn

Casus Maya

Kennismaking Casus Maya

Scène 1
Scène 2
Scène 3

Bij deze casus horen leesteksten, welke essentieel zijn om de vragen bij deze casus te kunnen beantwoorden.

Leesteksten Casus Maya

Feedbackvragen Casus Maya


Voor een aantal vragen zijn de leesteksten bij de Casus Maya essentieel.

Bij deze vragen hoort een antwoordformulier.

Als je hier klikt wordt een Wordformulier gedownload. De antwoorden op de vragen kun je typen in de vakjes 'Typ hier je antwoord'.

 Feedbackvragen Casus Maya

Let op: de antwoorden staan in het document na de vragen.

Open vragen Casus Maya


Bij deze vragen hoort een antwoordformulier.

Als je hier klikt wordt een Wordformulier gedownload. De antwoorden op de vragen kun je typen in de vakjes 'Typ hier je antwoord'.

Voor een aantal vragen zijn de leesteksten bij de Casus Maya essentieel.
Open vragen Casus Maya

Eindtoets Internaliserend gedrag


Wanneer je de beide leercasus hebt doorlopen en de vragen en opdrachten hebt doorgewerkt, beschik je over voldoende kennis en vaardigheden om de eindtoets te maken.

In de eindtoets komt al het geleerde terug. De normering bij de toets: 70% of meer goede antwoorden is voldoende. Je berekent het percentage makkelijk: deel het aantal goede antwoorden, door het totaal aantal antwoorden, en vermenigvuldig dit getal met 100.

Let op: de antwoorden staan in het document na de vragen.

Eindtoets Internaliserend gedrag