Gezin en verstandelijke handicap

Het leerobject Gezin en verstandelijke handicap past binnen de huidige ontwikkelingen waarin kinderen met een verstandelijke beperking steeds meer en steeds langer in het gezin blijven. De praktijk van de gehandicaptenzorg gaat ervan uit dat in principe de zorg ook in gezinnen thuishoort. Alleen bepaalde groepen, zoals ernstig meervoudig gehandicapte of gedragsproblematische kinderen, zullen nog in instellingen terechtkomen. Hulpverleners hebben dus steeds meer te maken met gezinnen die ondersteuning nodig hebben en dit stelt allerlei eisen aan de deskundigheid van de professionals. In dit leerobject staat het gezin Veilen centraal waarin één van de kinderen, Doortje, een verstandelijke handicap heeft. In de leercasus Doortje ligt het accent op de hulpvraag van de ouders en de ondersteuning die het gezin zou willen of kan krijgen. De tweede leercasus, Brusjes, gaat in op de positie van de broertjes en zusjes in het gezin Veilen en de gezinsondersteuning. We gebruiken de termen kind met een verstandelijke beperking, kind met een verstandelijke handicap en verstandelijke handicap door elkaar omwille van de leesbaarheid. De meest actueel gebruikte benaming is kind (mens) met een verstandelijke beperking.

Casus Doortje

Kennismaking Casus Doortje

Scène 1

Bron scène 1: Mariet van Hattum, Judith. Ambo, Baarn 1979

Scène 2

Scène 3

Bij deze casus horen leesteksten, welke essentieel zijn om de vragen te kunnen beantwoorden.

Leesteksten Casus Doortje

Feedbackvragen Casus Doortje


Bij deze vragen hoort een antwoordformulier.

Als je hier klikt wordt een Wordformulier gedownload. De antwoorden op de vragen kun je typen in de vakjes 'Typ hier je antwoord'.

De leesteksten bij Casus Doortje zijn essentieel voor het kunnen maken van de vragen bij de casus.

Feedbackvragen Casus Doortje

Let op: de antwoorden staan in het document na de vragen.

Open vragen Casus Doortje


Bij deze vragen hoort een antwoordformulier.

Als je hier klikt wordt een Wordformulier gedownload. De antwoorden op een aantal vragen kun je typen in de vakjes 'Typ hier je antwoord'.

De leesteksten bij Casus Doortje zijn essentieel voor het goed beantwoorden van de vragen.

Enkele vragen zijn voorzien van feedback, deze staan aan het einde van het bestand.

Open vragen Casus Doortje

Casus Brusjes

Kennismaking Casus Brusjes

Scène 1
Scène 2
Scène 3

Bij deze casus horen leesteksten, welke essentieel zijn om de vragen te kunnen beantwoorden.

Leesteksten Casus Brusjes

Feedbackvragen Casus Brusjes


Bij deze vragen hoort een antwoordformulier.

Als je hier klikt wordt een Wordformulier gedownload. De antwoorden op de vragen kun je typen in de vakjes 'Typ hier je antwoord'.

De leesteksten bij Casus Brusjes zijn essentieel voor het goed kunnen beantwoorden van de vragen.

 Feedbackvragen Casus Brusjes

Let op: de antwoorden staan in het document na de vragen.

Open vragen Casus Brusjes


Bij deze vragen hoort een antwoordformulier.

Als je hier klikt wordt een Wordformulier gedownload. De antwoorden op de vragen kun je typen in de vakjes 'Typ hier je antwoord'.

De leesteksten bij Casus Brusjes zijn essentieel voor het goed beantwoorden van de vragen.

Enkele vragen zijn voorzien van feedback, deze staan aan het einde van alle vragen.

Open vragen Casus Brusjes

Eindtoets Gezin en verstandelijke handicap

 

Wanneer je de beide leercasus hebt doorlopen en de vragen en opdrachten hebt doorgewerkt, beschik je over voldoende kennis en vaardigheden om de eindtoets te maken.

 

In de eindtoets komt al het geleerde terug. Bij de eindtoets is de normering: 70% of meer goede antwoorden voldoende.

 

Het percentage bereken je makkelijk door het aantal goede antwoorden te delen door het aantal vragen, en dit x100 te doen.

 

Let op: de antwoorden staan in het document na de vragen.

 

Eindtoets Gezin en verstandelijke handicap