Externaliserend gedrag

In dit thema behandelen we externaliserend gedrag: gedragsproblemen van kinderen en jongeren, die veelal meteen in het oog springen bij de omgeving. Uitgaande van de mate van voorkomen hebben we twee stoornissen gekozen: ADHD en de antisociale gedragsstoornis. We presenteren twee leercasussen: Mike is een jongen van acht jaar, die het niet goed doet op school en van wie de ouders vermoeden dat hij ADHD heeft; Marco is een jongen van dertien jaar die, nadat hij voor de tweede keer is betrapt op winkeldiefstal, bij Bureau HALT terechtkomt.

Casus Mike

Kennismaking Casus Mike

Scène 1
Scène 2

De leesteksten bij Casus Mike zijn essentieel om de vragen bij deze casus te kunnen beantwoorden.
Leesteksten Casus Mike

Feedbackvragen Casus Mike


De leesteksten bij deze casus zijn essentieel voor het kunnen beantwoorden van de vragen.

Feedbackvragen Casus Mike

Let op: de antwoorden staan in het document na de vragen.

Open vragen Casus Mike


Bij deze vragen hoort een antwoordformulier.

Als je hier klikt wordt een Wordformulier gedownload. De antwoorden op de vragen kun je typen in de vakjes 'Typ hier je antwoord'.

De leesteksten bij Casus Mike zijn essentieel voor het kunnen beantwoorden van de vragen.

Open vragen Casus Mike

Casus Marco

Kennismaking Casus Marco

Scène 1
Scène 2
Scène 3

De leesteksten bij Casus Marco zijn essentieel om de vragen bij deze casus te kunnen beantwoorden.
Leesteksten Casus Marco

Feedbackvragen Casus Marco


Bij deze vragen hoort een antwoordformulier.

Als je hier klikt wordt een Wordformulier gedownload. De antwoorden op de vragen kun je typen in de vakjes 'Typ hier je antwoord'.

De leesteksten bij Casus Marco zijn essentieel voor het kunnen beantwoorden van de vragen.

Let op: de antwoorden staan in het document na de vragen.

 Feedbackvragen Casus Marco

Open vragen Casus Marco


Bij deze vragen hoort een antwoordformulier.

Als je hier klikt wordt een Wordformulier gedownload. De antwoorden op de vragen kun je typen in de vakjes 'Typ hier je antwoord'.

De leesteksten bij Casus Marco zijn essentieel voor het kunnen beantwoorden van de vragen.

Open vragen Casus Marco

Eindtoets Externaliserend gedrag


Wanneer je de beide leercasus hebt doorlopen en de vragen en opdrachten hebt doorgewerkt, beschik je over voldoende kennis en vaardigheden om de eindtoets te maken.

In de eindtoets komt al het geleerde terug. De normering: 70% of meer goede antwoorden is voldoende. Je berekent makkelijk de score: aantal vragen goed, gedeeld door het totaal aantal vragen, maal 100.

Let op: de antwoorden staan in het document na de vragen.

Eindtoets externaliserend gedrag