Introductie

Behorende bij het boek 'Onderwijs aan het jonge kind... een vak apart', kan een student zich op deze pagina verdiepen in de materie.

In het menu in de linkerkolom zijn te vinden:

  • Doelen, kerndoelen en ontwikkelingsdoelen;
  • School Video Interactie Begeleiding;
  • Kwaiteitskaders of kernkaders primair onderwijs;
  • Verschillende theorieën en modellen.