Film: Een dag in de onderbouw

De beelden zijn afkomstig van twee scholen (Weesp en De Meern). De opnamen zijn gemaakt in verschillende groepen, de camera zwenkt van de ene naar de andere groep. Het gaat om zowel groepen 1/2 (4 tot en met 6 jarigen) als een groep 2/3 (5 tot en met 7 jarigen).

In deze film wordt aandacht geschonken aan de volgende aspecten:

-  De klas wordt als het ware ‘klaargemaakt’ om de kinderen te ontvangen;
-  Ouders die hun kind brengen, nog even blijven (samen spelen) en afscheid nemen;
-  Dagopening;
-  Spel/werkverdeling;
-  Speelwerktijd waarin we kinderen zien spelen en werken met verschillende materiaalsoorten. O.a. beeldende materialen, zand, water, klein, verf, spel in hoeken, spel aan tafels, spel met letters, de computer, dammen. Twee keer komt de ‘kleine kring’ in beeld, waarvan één keer geleid door een medeleerling en één keer in het kader van het leesproces;
-  Opruimen;
-  Buitenspel.

Naast het bekijken en bespreken van de beelden van al deze activiteiten, is het naar onze mening belangrijk om te letten op het pedagogisch klimaat: de wijze waarop de leerkracht met de kinderen omgaat en de wijze waarop de kinderen met elkaar omgaan (zie hoofdstuk 11).

Deze film leent zich bij uitstek voor een introductie op het onderwijs aan jonge kinderen. Als studenten al bekend zijn met het onderwijs aan jonge kinderen dan kunnen deze beelden discussie uitlokken. Hierbij kunnen studenten de activiteiten en de wijze van omgaan met jonge kinderen op hun stageplek vergelijken met de film.

De film kan ook uitstekend dienst doen op bijeenkomsten van ouders waarvan de kinderen naar de basisschool gaan.