Onderwijs aan het jonge kind, een vak apart... 2e druk

Studenten, leerkrachten basisonderwijs en docenten maken kennis met een geactualiseerde uitgave. van dit in 2009 voor het eerst verschenen boek.
Dit boek gaat over jonge kinderen, specifiek de leeftijdsgroep tussen ongeveer 4 en ongeveer 7 jaar. Specifiek in dit boek: kleuters op de basisschool.

De titel van het boek stelt dat onderwijs aan jonge kinderen ‘een vak apart’ is. Veel studenten merken dit ook: onderwijs geven aan kleuters is anders van karakter dan onderwijs geven aan kinderen in de bovenbouw. Het onderwijs aan jonge kinderen wordt gekenmerkt door spel in brede betekenis. Spel en spelend bezig zijn is de wijze van leren van jonge kinderen. Dit aspect staat centraal in dit boek.

Het boek is bedoeld voor pabostudenten in zowel de major- als de minorfase. De kennisbasis met betrekking tot onderwijs aan jonge kinderen is in dit boek verwerkt. Het gaat dan over:
- kennis over kinderen/leerlingen: terug te vinden in onder andere het gedeelte over ontwikkelingspsychologie;
- kennis van het leren: hoe leren jonge kinderen en hoe kun jij als leerkracht hen leiden en begeleiden?;
- kennis van de leerinhoud: wat zijn leerinhouden voor jonge kinderen?
Kenmerkend is dat elke leerinhoud spelend wordt verkend. De rol van de leerkracht en die van de speelleeromgeving komen uitgebreid aan bod. Op grond van suggesties vanuit het ‘veld’ zijn aan dit boek nieuwe gedeelten toegevoegd, bestaande teksten een andere plaats gegeven, de indeling gewijzigd en het geheel geactualiseerd, waardoor de inhoud beter tot zijn recht komt. 'Onderwijs aan het jonge kind...een vak apart', bestaat uit drie delen, die onafhankelijk van elkaar gebruikt kunnen worden.

In Deel A 'Het jonge kind: ontwikkelen en leren' maken we kennis met het jonge kind. We verdiepen ons in zowel de ontwikkeling en de groei als de wijze van leren van dat jonge kind. Ontwikkelingspsychologische aspecten worden gekoppeld aan de praktijk van het onderwijs.
In Deel B 'De praktijk' stappen we de school binnen en bespreken we de praktijk van het onderwijs geven aan – en vooral het spelen van en met – jonge kinderen. Alle activiteitsgebieden komen aan de orde. In dit deel wordt een koppeling gelegd tussen spel en spelen in hoeken en met materialen.
In Deel C 'Onderwijs aan jonge kinderen van verschillende kanten bekeken' bespreken we het onderwijs aan jonge kinderen vanuit verschillende invalshoeken. Hier vind je de historie, maar ook de hedendaagse praktijk. Er wordt een link gelegd naar de toekomst, waarbij we ingaan op de verplichte kennisbasis voor de pabostudent.

Daar waar de inhoud zich ertoe leent hebben we verdiepende vragen en opdrachten geplaatst (onder het kopje ‘Toepassing, verdieping en verbreding’), die de student uitdagen en inspireren om net even dieper op de geboden leerstof in te gaan.