Van competenties naar bekwaamheidseisen

Sinds het einde van de vorige eeuw moeten de PABO’s de SBL-competenties hanteren. In 2006 werden de competenties in de wet BIO (Beroepen In het Onderwijs) verplicht. Waarschijnlijk worden deze competenties op jouw PABO ook (nog) gebruikt. (Zie ook: hoofdstuk 15.1 van het boek).

Competenties zijn breed geformuleerd, elke PABO zal deze toespitsen op de eigen situatie. Waarschijnlijk kom jij die competenties concreet tegen bij toetsen en assessments waaraan je moet voldoen. Competenties gaan over  ‘waarneembaar gedrag’. Competenties gaan over kennis/vaardigheden, maar ook over motivatie en beroepsopvatting. Competenties verwijzen naar geïntegreerd handelen.

Hieronder staan alle 7 competenties in een link:

SBL-competenties