Specialisatie ‘jonge kind’

Pabo’s besteden al geruime tijd aandacht aan het jonge kind. Alle pabo’s bieden in het curriculum specialisaties ‘jonge kind’ aan, maar de manier waarop dit gebeurt verschilt per opleiding. Voor de pabo’s (Lobo) en Sardes was dit aanleiding om in 2011 een project te starten over de ontwikkeling van gemeenschappelijke uitgangspunten voor het opleidingsprogramma ‘het jonge kind’ binnen de lerarenopleidingen basisonderwijs. Het definitief invoeren van een (verdere) specialisatie binnen de Pabo is in september 2013 een feit geworden.

Voor meer informatie: zie de site: www.paboweb.nl
en zoek op: specialisatie jonge kind.

De specialisatie ‘jonge kind’ moet je in staat stellen je onderwijs aan te passen aan de ontwikkelingsfase van het jonge kind en aan de manier van leren van het kind. Het spel is in deze fase de leerweg. Leerkrachten bij jonge kinderen bieden onderwijs in samenhang en denken vanuit thema’s/activiteiten en spel.

In onderstaande artikelen gaan we nader in op de kenmerken van onderwijs aan het jonge kind en op mogelijke inhouden van de specialisatie jonge kind.

HJK oktober 2009: Specialisten jonge kind, theoretisch deskundig en praktisch bekwaam, Cobi Boomsma en Wieke Bosch, Thieme Meulenhoff, Amersfoort

HJK september 2013: Specialisaties op de Pabo, Cobi Boomsma en Wieke Bosch, Thieme Meulenhoff, Amersfoort