Nieuwe literatuur

Nieuwe literatuur, geschreven of digitaal.

Elly, Singer en De Haan, Dorian (2013). Speels, liefdevol en deskundig. Theorie over ontwikkeling, opvoeding en educatie van jonge kinderen. Amsterdam: SPW.

Wijsman, P.E. (2013). Psychologie en sociologie. Groningen: Noordhoff.

Baarda, B. (red.) en L. Drukker.  Creatief communiceren met kinderen. Noordhoff, Groningen.

Dieleman, B. (2010). De eigen wereld van het kind. Bussum: Coutinho.

Bode, Jenny de & Nijman, Lia (2013). Hoe bedoel je het? Creatief denken in het basisonderwijs. Bussum: Coutinho.

Groot, Ino de & Leij, Lourens van der (2013). Kunst Meester! Amersfoort: ThiemeMeulenhoff.

Fila, Jack & Dekker, Jeroen J.H. (2013). De kunst van het opvoeden. Zutphen: Walburg Pers.