Kennisbasis Pabo

Gedurende vele jaren is er over de PABO’s gedacht en geschreven als een opleiding waar je wel veel moest doen, maar niet zoveel leerde. Soms werd er zelfs getwijfeld aan het HBO-gehalte. (Zie ook hoofdstuk 15.2 van het boek).

Het klopt/klopte dat PABO’s onderling verschilden en dat was ook niet positief voor de goede naam van de opleiding voor leerkrachten basisonderwijs. Men zei  wel eens: ‘Als de studenten de kennis hebben van een leerling uit groep 8 dan kunnen ze voor de klas’….Een  omschrijving die het imago van het beroep schaadde.

Om deze onduidelijkheid met betrekking tot het niveau van de PABO de wereld uit de helpen zijn er door de overheid commissies ingesteld die zich hebben gebogen over de kennisbasis.  De opgave was om duidelijk te omschrijven wat PABO studenten moesten kennen en kunnen.

Er zijn in de jaren 2010 en 2012 twee katernen uitgegeven die handelen over de kennisbasis voor de PABO.

1.    De kennisbasis generiek, samengesteld door een commissie o.l.v. J. Kok ‘Kerndocument generieke kennisbasis leraar basisonderwijs’, 2010:
http://www.10voordeleraar.nl/documents/kennisbases_pabo/kb_generiek_pabo.pdf
In deze kennisbasis worden de algemene ‘vakgebieden’  zoals pedagogiek/ psychologie/ onderwijskunde beschreven.

2.    Een goede basis. Advies van de commissie Kennisbasis basisonderwijs. Samengesteld onder leiding van  H. Meijerink, 2012:
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2012/07/03/een-goede-basis.html
In dit document worden alle vakgebieden beschreven gekoppeld aan de ‘eisen’ waaraan de student moet voldoen.