Onderwijs aan het jonge kind (2e druk)

Welkom op de website bij het boek: Onderwijs aan het jonge kind... een vak apart.

Op deze website staat een schat aan extra leerstof en actuele informatie, waardoor je ‘bij’ blijft in het vakgebied. Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van onderwijs aan jonge kinderen worden bijgehouden en verbonden aan de informatie die je in dit boek kunt vinden. Op deze website vind je ook de film die opgenomen is in de onderbouw van twee verschillende basisscholen. Wij hebben er voor gekozen om reguliere scholen in deze film te portretteren. Wij gaan ervan uit dat lezers van dit boek zich dan gemakkelijk herkennen in de aangeboden beelden. In het boek wordt expliciet verwezen naar de website. Deze verwijzingen worden visueel ondersteund met het icoontje van een scherm in de marge.

De website bestaat uit drie hoofdthema's met subcategorieën. 

'Een dag in de onderbouw' Verbreding en verdieping Actualiteiten

 Dit thema is onderverdeeld in:
- Film. Deze geeft in grote lijnen het 'reilen en zeilen' binnen kleutergroepen;
- Fragmenten. Een aantal didactische en organisatorische aspecten wordt nader belicht.

- Theorieën en modellen;
- Doelen, kerndoelen en ontwikkelingsdoelen;
- School Video Interactie Begeleiding;
- Kwaliteitskaders/ kernkaders primair onderwijs.

- Kennisbasis PABO;
- Specialisatie 'jonge kind';
- Opbrengstgericht werken;
- Van competenties naar bekwaamheidseisen;
- Nieuwe literatuur.

Het boek Onderwijs aan het jonge kind, een vak apart, kun je bestellen via de de (online) boekwinkel. Meer informatie en bestellen, zie de online catalogus