Interessante links

Hier vind je per hoofdstuk interessante links naar bedrijven, organisaties en overheidsinstellingen.

 

Hoofdstuk 1

www.forbes.com

www.duurzaam-ondernemen.nl

www.mvonederland.nl

 

Hoofdstuk 2

Centraal Bureau voor de statistiek: www.cbs.nl

 

Hoofdstuk 3

www.kelkoo.nl

www.vergelijk.nl

www.consumentenbond.nl

 

Hoofdstuk 4

Autoriteit Consument en Markt: www.acm.nl

 

Hoofdstuk 5

Autoriteit Consument en Markt: www.acm.nl

Ministerie van Economische Zaken: www.rijksoverheid.nl/ministeries/ez

Sociaal Economische Raad: www.ser.nl

 

Hoofdstuk 6

www.wetten.overheid.nl

www.milieuloket.nl

Ministerie van Infrastructuur en Milieu: www.rijksoverheid.nl

Stichting Natuur en Milieu: www.snm.nl

www.duurzaamheid.nl

Raad voor de leefomgeving en infrastructuur>www.rli.nl

 

Hoofdstuk 7

Centraal Bureau voor de Statistiek: www.cbs.nl

 

Hoofdstuk 8

Centraal Bureau voor de Statistiek: www.cbs.nl

Europese Commissie: ec.europa.eu

 

Hoofdstuk 9

Centraal Bureau voor de Statistiek: www.cbs.nl

Verenigde Naties/United nations Development Programma: www.undp.org

Centraal Planbureau: www.cpb.nl

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie: www.rijksoverheid.nl

 

Hoofdstuk 10

www.werk.nl

CBS statline: statline.cbs.nl

Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV): www.uwv.nl

Midden- en Kleinbedrijf (MKB): www.mkbservicedesk.nl

www.vno-ncw.nl

www.fnv.nl

www.cnv.nl

 

Hoofdstuk 11

www.abnamro.nl

www.ing.nl

www.economie.rabobank.com

Nederlandse Vereniging van Banken: www.nvb.nl

De Nederlandsche Bank: www.dnb.nl

Europese Centrale Bank: www.ecb.europa.eu

 

Hoofdstuk 12

Europese Centrale Bank: www.ecb.europa.eu

www.economie.rabobank.com

 

Hoofdstuk 13

Europese Centrale Bank: www.ecb.europa.eu

De Nederlandsche Bank: www.dnb.nl

 

Hoofdstuk 14

Centraal Bureau voor de Statistiek: www.cbs.nl

Europese Centrale Bank: www.ecb.europa.eu

Fed (Centrale bank van de VS): www.federalreserve.gov

The Economist: www.economist.com

 

Hoofdstuk 15

Effectenbeurs Euronext: www.euronext.com

 

Hoofdstuk 16

Centraal Bureau voor de Statistiek: www.cbs.nl

De Nederlandsche Bank: www.dnb.nl

Europese Centrale Bank: www.ecb.europa.eu

Centraal Planbureau: www.cpb.nl

 

Hoofdstuk 17

www.abnamro.nl

www.economie.rabobank.com

De Nederlandsche Bank: www.dnb.nl

Europese Centrale Bank: www.ecb.europa.eu

 

Hoofdstuk 18

World Trade Organization: www.wto.org

Europese Unie: www.europa.eu

Eurostat: ec.europa.eu/eurostat

 

Hoofdstuk 19

World Trade Organization: www.wto.org

Wereldbank: www.worldbank.org

 

Hoofdstuk 20

Centraal Planbureau: www.cpb.nl

www.rijksoverheid.nl

 

Hoofdstuk 21

Centraal Planbureau: www.cpb.nl

www.rijksoverheid.nl

De Nederlandsche Bank: www.dnb.nl

Europese Centrale Bank (ECB): www.ecb.europa.eu

 

Hoofdstuk 22

Cenrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden: www.coelo.nl

Interprovinciaal Overleg: www.ipo.nl

Ministerie van Binnenlandse Zaken: www.rijksoverheid.nl

Vereniging van Nederlandse Gemeenten: www.vng.nl

 

Hoofdstuk 23

www.fnv.nl

SER (Sociaal-Economische Raad): www.ser.nl

Sociale Verzekeringsbank: www.svb.nl

Vereniging van Nederlandse Gemeenten: www.vng.nl

www.vno-ncw.nl

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: www.rijksoverheid.nl

 

Hoofdstuk 24

Centraal Planbureau: www.cpb.nl

Europese Commissie: www.ec.europa.eu

Minsterie van Financiën en Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: www.rijksoverheid.nl

Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling: www.oecd.org

SER (Sociaal-Economische Raad): www.ser.nl

Tweede Kamer: www.tweedekamer.nl

WRR: www.wrr.nl