Voor studenten in een sociale opleiding én voor beroepsbeoefenaren is het belangrijk om te (leren) reflecteren op je eigen handelingen en de invloed van je eigen normen en waarden op je handelen te ontdekken en te analyseren.

De auteurs hebben een serie opdrachten geformuleerd waarin je wordt gevraagd je eigen standpunten, waarden en ervaringen te analyseren en te toetsen aan situaties. Ook wordt gevraagd om na te denken over situaties en ervaringen die je hebt opgedaan in de praktijk.

Feedback? We horen het graag! Mail de uitgever.

 

 

De verwijzingen naar tekst uit het boek Moresprudentie zijn gebaseerd op de inhoudsindeling van de tweede druk (2019).