Schoolmaatschappelijk werker

Stel, je bent een schoolmaatschappelijk werker. In je contact met een jonge havoleerling krijg je het vermoeden dat de leerling thuis wordt mishandeld.

Om meer zekerheid te krijgen overweeg je in de eerste plaats de klassenleraar te vragen de leerling te observeren.

In de tweede plaats overweeg je de huisarts te vragen of hij vanuit zijn ervaring met het gezin verdere informatie kan geven. Het probleem is echter dat je op deze wijze andere personen met jouw vermoeden ‘besmet’. Dat betekent dat ze bevooroordeeld raken ten aanzien van de leerling en zijn gezin. (De nieuwe code gedecodeerd, Jansen, J., 2007).

1.    Is het in de situatie van de schoolmaatschappelijk werker ethisch verantwoord actie te ondernemen als hij niet meer in handen heeft dan vermoedens?

2.    Helpt de beroepscode hem verder bij deze problematiek ?