Meneer Van de Berg

Ik ben Thea Hofman, woonbegeleidster in een wijkcentrum van een grote stad en maakte het volgende mee:

'Meneer Van de Berg, een man van 42 jaar, leeft in een toenemend isolement. Hij veroorzaakt veel overlast door vervuiling en lawaai laat op de avond. Hij is stevig aan de drank. Ook is hij is al eerder opgenomen geweest in de GGZ. Hij heeft geen familie en nauwelijks vrienden. De buren pikken de vervuiling niet langer en bellen steeds vaker naar de politie. Zij wijzen op de stankoverlast en menen dat er brandgevaar is. Ik ben bij hem aan de deur geweest, maar hij wil mij niet binnenlaten. “Waar bemoei je je mee?” zegt hij en gooit de deur weer dicht.

Wat moet ik doen? Mag ik in zo’n situatie met dwang of drang ingrijpen, eventueel samen met de politie? Aan de ene kant heeft hij recht op zelfbeschikking en bepaalt hij zelf of hij hulp van mij accepteert. Aan de andere kant heb je het belang van de buren. Die klagen terecht.”

 

1.    Wat is bemoeizorg?

 

2.    Bij wie wordt bemoeizorg toegepast?          

 

3.    Dwang en drang in de bemoeizorg worden wettelijk gereguleerd door de BOPZ en de WGBO.

a. Waar

b. Onwaar

 

4.    Stel, Thea Hofman laat in bovenstaande casus samen met de politie de heer Van de Berg uit huis plaatsen. Door welke normatieve theorie laat zij zich dan leiden?

a. Gevolgenethiek

b. Deugdethiek

c. Plichtsethiek